Про внесення змін у додатки 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2000 р. N 83 (23.03.2001), Детальна інформація

Про внесення змін у додатки 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2000 р. N 83 (23.03.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 636
Міністерства юстиції і через нього - Державного комітету у справах релігій;

Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу;

Національного космічного агентства;

Державного департаменту з питань виконання покарань;

Спеціального представництва Кабінету Міністрів України у справах Європейського Союзу.

2. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України:

забезпечують виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, реалізацію повноважень Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності;

очолюють відповідні урядові комітети, які забезпечують вироблення урядових рішень відповідно до стратегії державної політики, розгляд та узгодження проектів нормативно-правових актів;

відповідають згідно з розподілом повноважень за підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

забезпечують згідно з розподілом повноважень взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України в процесі підготовки, прийняття і реалізації законодавчих та інших нормативних актів, а також поточної діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються Президентом України і Кабінетом Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у роботі обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до розподілу повноважень;

ведуть переговори і підписують в установленому порядку міжнародні договори згідно з наданими повноваженнями;

здійснюють керівництво відповідними колегіальними органами (комісіями, радами тощо).

3. Перший віце-прем'єр-міністр України:

за дорученням Прем'єр-міністра України представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами та організаціями в Україні та за її межами;

організовує розроблення та реалізацію державної внутрішньої та зовнішньої економічної політики, державної політики у сфері транспорту, зв'язку та будівництва, з питань державного матеріального резерву;

організовує підготовку та реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

забезпечує планування і прогнозування заходів щодо розвитку національної економіки та зовнішньоекономічних зв'язків, інвестиційних процесів;

вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про стратегію і тактику розвитку макроекономічних процесів і явищ;

організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток економічних реформ;

організовує розроблення і реалізацію державної бюджетної, податкової та цінової політики;

організовує розроблення та реалізацію заходів, спрямованих на удосконалення системи функціонування банківських і небанківських фінансових установ, розвиток ринків капіталу та їх інфраструктури;

здійснює контроль за розробленням та реалізацією пропозицій щодо впровадження положень Концепції адміністративної реформи в Україні з питань реформування органів виконавчої влади;

вживає заходів для забезпечення ефективної діяльності державної служби в Україні, несе відповідальність за організацію та здійснення контролю за проходженням державної служби в Україні, забезпечує формування кадрового резерву;

забезпечує розроблення та реалізацію державної політики з питань регуляторної політики, розвитку конкуренції на внутрішніх товарних ринках, демонополізації, приватизації та розвитку підприємництва;

забезпечує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на збільшення експортного потенціалу, розвиток внутрішніх та зовнішніх ринків;

спрямовує роботу Секретаріату Кабінету Міністрів України із взаємодії з центральними органами виконавчої влади щодо:

залучення в установленому порядку (в тому числі шляхом створення робочих груп, надсилання матеріалів на висновок) для опрацювання питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів України, працівників органів виконавчої влади, державних установ та організацій, провідних учених і спеціалістів;

надсилання органам виконавчої влади на висновок проектів актів Кабінету Міністрів України, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України;

запитування у міністерствах, інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях необхідних для Кабінету Міністрів України матеріалів і звітів про виконання його рішень;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes