Про внесення змін у додатки 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2000 р. N 83 (23.03.2001), Детальна інформація

Про внесення змін у додатки 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2000 р. N 83 (23.03.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 636
Міністерства праці та соціальної політики і через нього - Державного комітету у справах ветеранів;

Державного комітету архівів;

Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення;

Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму;

Вищої атестаційної комісії;

Пенсійного фонду;

Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення";

Національної телевізійної компанії;

Національної радіокомпанії;

Українського національного інформаційного агентства;

а також Національної академії наук, Академії педагогічних наук, Академії медичних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв, у межах, визначених законодавством.

Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної та гуманітарної політики в межах своїх функціональних повноважень координує діяльність Державного комітету у справах релігій.

Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної та гуманітарної політики забезпечує взаємодію органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, Національною радою соціального партнерства, Національною службою посередництва і примирення, Українським координаційним комітетом сприяння зайнятості населення, профспілковими об'єднаннями, політичними партіями та громадськими організаціями.

7. Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України очолює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України:

організовує діяльність Секретаріату Кабінету Міністрів України з організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

організовує розроблення порядку документообігу в Секретаріаті Кабінету Міністрів України та контролює його дотримання;

особисто подає на підпис Прем'єр-міністрові України проекти нормативно-правових актів;

забезпечує взаємодію Секретаріату Кабінету Міністрів України із Секретаріатом Верховної Ради України та Адміністрацією Президента України у процесі поточної діяльності;

розподіляє обов'язки між заступниками Урядового Секретаря;

затверджує положення про структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України;

подає пропозиції щодо структури і чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, затверджує штатний розпис Секретаріату;

вносить Прем'єр-міністрові України подання щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників Урядового Секретаря, за погодженням з відповідним Віце-прем'єр-міністром України - керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, які безпосередньо забезпечують діяльність відповідних урядових комітетів;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім тих, які призначаються Кабінетом Міністрів України;

затверджує порядок формування, розміщення і виконання державного замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України;

видає накази з питань, що належать до його компетенції;

визначає порядок повернення звернень, інших документів, внесених з порушенням установленого нормативними актами порядку.

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України здійснює інші повноваження, що надаються йому Кабінетом Міністрів України та Прем'єр-міністром України.

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes