Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна (04.04.2001), Детальна інформація

Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна (04.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 921
| |органу |ставництва |зації |органі- | |ною орга-| організацією | |фінансових

| |міжнарод- |в Україні | |зації | |нізацією |------------------+-----------------------|зобов'язань

| |ної орга- | | | | | |пропону-|викорис- | вид |обсяг |обсяг |перед між-

| |нізації | | | | | |валося |товується|валюти|фінан- |невико- |народною

| | | | | | | |при на- |на час | |сових |наних у |організацією

| | | | | | | |бутті |подання | |зобо- |попере- |

| | | | | | | |членства|інформа- | |в'язань|дні ро- |

| | | | | | | |в міжна-|ції | |на ___ |ки фі- |

| | | | | | | |родній | | |рік |нансо- |

| | | | | | | |органі- | | | |вих |

| | | | | | | |зації | | | |зобов'я-|

| | | | | | | | | | | |зань |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Міністр (керівник центрального

органу виконавчої влади) ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes