Про затвердження Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду (06.05.2001), Детальна інформація

Про затвердження Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду (06.05.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.6
Скачувань: 723
4. Кошти резерву (крім коштів, за рахунок яких відповідно до цього Порядку придбано цінні папери) зберігаються на окремому поточному рахунку Фонду, відкритому в Державному казначействі (далі - казначейський рахунок).

Порядок відкриття та ведення казначейського рахунку визначається відповідною угодою між Фондом та Державним казначейством з урахуванням вимог цього Порядку.

5. Операції, пов'язані з придбанням цінних паперів за рахунок коштів резерву, відповідно до цього Порядку здійснюються від імені Фонду зберігачем на підставі угоди між ним та Фондом.

Визначення обсягу коштів резерву

6. Кошти резерву формуються за умови своєчасного забезпечення фінансування поточних витрат на виплату пенсій та відсутності заборгованості з виплати пенсій.

7. Формування коштів резерву здійснюється шляхом їх зарахування на казначейський рахунок.

На казначейський рахунок зараховуються кошти, які за попередніми розрахунками не повинні бути використані для здійснення поточних витрат протягом 10 календарних днів. При цьому загальний залишок коштів на поточному банківському рахунку Фонду не може бути менше ніж 50 відсотків місячної потреби у коштах на виплату пенсій.

8. Перерахування коштів на казначейський рахунок здійснюється Фондом у міру надходження коштів резерву відповідно до цього Порядку.

B*

-\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x5514p\x1C00 Тимчасово вільні кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках органів Фонду, перераховуються на казначейський рахунок після їх акумуляції на поточному банківському рахунку Фонду за його рішенням, що приймається з урахуванням забезпеченості фінансування витрат на виплату пенсій у регіонах.

9. Кошти резерву, які знаходяться на казначейському рахунку, можуть бути використані для здійснення поточних витрат Фонду або для придбання цінних паперів відповідно до цього Порядку.

Використання коштів резерву на інші цілі забороняється.

Порядок придбання цінних паперів за рахунок коштів

резерву та здійснення операцій з ними

10. За рахунок коштів резерву можуть придбаватися такі види цінних паперів:

облігації внутрішніх державних позик;

інші цінні папери, визначені Законом України "Про цінні папери та фондову біржу" ( 1201-12 ), емітентом яких є держава в особі органів, уповноважених Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України.

11. Придбання цінних паперів за рахунок коштів резерву здійснюється зберігачем з наступним зарахуванням їх на рахунок у цінних паперах, що відкривається зберігачем.

12. Придбання цінних паперів здійснюється з урахуванням рішень експертної ради Фонду.

Експертна рада є дорадчим органом, що утворюється правлінням Фонду, у кількості до 11 осіб і діє на громадських засадах.

До складу ради обов'язково входять представники Мінфіну, Мінпраці та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Крім цього, до складу ради можуть входити керівні працівники Фонду та його органів, представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Положення про експертну раду та її персональний склад затверджується правлінням Фонду за погодженням з Мінфіном, Мінпраці та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13. У рішенні експертної ради щодо придбання цінних паперів зазначаються:

обсяг коштів, за рахунок яких можуть придбаватися цінні папери;

граничний термін повернення коштів;

зберігач (зберігачі), на рахунках у цінних паперах якого можуть бути обліковані цінні папери.

14. З урахуванням рішень експертної ради Фонд доручає зберігачу здійснювати заходи щодо придбання цінних паперів (подавати заявку на участь в аукціоні з первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик, укладати угоди щодо придбання інших цінних паперів).

Фонд на підставі повідомлень зберігача здійснює відповідне перерахування коштів.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes