Про затвердження типових положень про управління культури обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, Головне управління культури та мистецтв Київської міської державної адміністрації, Детальна інформація

Про затвердження типових положень про управління культури обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, Головне управління культури та мистецтв Київської міської державної адміністрації
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 574
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної, районної в містах Києві та Севастополі держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

7. Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної, районної в містах Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням з обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.

8. Завідуючий відділом:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова районної, районної в містах Києві та Севастополі держадміністрації.

11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes