/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри (25.06.2001), Детальна інформація

Тема: Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри (25.06.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 448
Скачати "Реферат на тему Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри (25.06.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
утриманням ління житлового

житлових господарства Дер-

об'єктів, жавного управління

підпорядко- справами від

ваних Держав- орендної плати,

ному управлінню квартирної плати,

справами, утри- плати за комуналь-

манням Управ- ні послуги, ремонт

ління житлового квартир за рахунок

господарства, жильців, відшко-

розвитком їх дування фінансови-

матеріаль- ми органами з міс-

но-технічної цевих бюджетів вит-

бази рат, пов'язаних з

наданням пільг,

передбачених Зако-

ном України "Про

статут ветеранів

війни, гарантії

їх соціального за-

хисту" ( 3551-12 )

Господарське здійснення загаль- витрати, пов'я- 100 відсотків над- управління нодержавних зані з кому- ходжень до Управ- Секретаріату повноважень нально-техніч- ління адміністра- Кабінету Міністрів Кабінетом ним обслугову- тивних будинків України Міністрів України ванням, поточ- Господарського уп-

ним ремонтом, равління Секрета-

доглядом за ріату Кабінету Мі-

прилеглою те- ністрів України

риторією, роз- від орендної пла-

витком матері- ти, відшкодування

ально-техніч- комунальних послуг

ної бази Бу- та експлуатаційних

динку Уряду, видатків, доходи

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар