/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2001 році та I кварталі 2002 р., Детальна інформація

Тема: Про затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2001 році та I кварталі 2002 р.
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 752
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2001 році та I кварталі 2002 р."
Сторінки 1   2   3   4   5   6  
3. Розрахункова величина фонду оплати праці підприємства у звітному місяці визначається множенням величини базової середньої заробітної плати працівників на чисельність працюючих, на індекс обсягів продукції (робіт, послуг) за звітний місяць та на індекс інфляції за період з 1 квітня 2001 р. по звітний місяць включно.

4. Базовою середньою заробітною платою вважається середньомісячна заробітна плата працівників підприємства за IV квартал 2000 р., розрахована виходячи з фонду оплати праці всього персоналу та середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за зазначений період.

Якщо у IV кварталі 2000 р. було виплачено одноразові винагороди за вислугу років та за підсумками роботи у 2000 році, до розрахунку середньомісячної заробітної плати за IV квартал ці виплати не включаються.

У тому місяці 2001 року або I кварталу 2002 р., у якому будуть виплачуватися винагороди за вислугу років чи за підсумками роботи у 2000 чи 2001 році, розрахункова величина фонду оплати праці збільшується у два рази.

Підприємства, створені після 2000 року, мають право брати за базову середньомісячну заробітну плату середню заробітну плату одного працівника, що склалася у IV кварталі 2000 р. у відповідній галузі (підгалузі), згідно з додатком 2.

Якщо підприємство належить до галузі (підгалузі), не зазначеної у додатку 2, воно може виходити в розрахунках з рівня середньомісячної заробітної плати, що склався у IV кварталі 2000 р. у галузях економіки в цілому. За зверненням підприємств Держкомстат має право уточнювати дані про середню заробітну плату у відповідній галузі (підгалузі) з обов'язковим повідомленням про це органів державних податкових адміністрацій.

Підприємство, що має багатогалузевий характер виробництва, для розрахунків бере середню заробітну плату за IV квартал 2000 р. тієї галузі (підгалузі), чисельність працівників якої переважає на цьому підприємстві. Таке підприємство може визначати розрахунковий фонд оплати праці за кожним видом діяльності окремо. При цьому розрахунковий фонд оплати праці загальногосподарського персоналу визначається за тим видом діяльності, чисельність працівників якого найбільша. Сума перевищення розрахункового фонду оплати праці визначається в цілому по підприємству.

5. Для визначення розрахункового фонду оплати праці береться середньооблікова чисельність працюючих за звітний місяць 2001 року або I кварталу 2002 р., яка визначається відповідно до пункту 3.3 Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату від 7 липня 1995 р. N 171 ( z0287-95 ), із змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 18 лютого 1999 р. N 67 ( z0145-99 ). При цьому до середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу додатково включається в еквіваленті повної зайнятості чисельність працівників, які:

залучені до виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру, у тому числі за договорами підряду на виконання разових спеціальних робіт;

прийняті на роботу за сумісництвом:

залучені для роботи на підприємстві за спеціальними договорами з державними організаціями.

6. Розрахунковий фонд оплати праці за звітний місяць збільшується на суму:

індексації оплати праці відповідно до законодавства;

компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати;

виплат, проведених згідно із законодавчими актами у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати у 2001 році та I кварталі 2002 року.

7. Індекси зростання (зниження) обсягів продукції (робіт, послуг) визначаються діленням цих обсягів у звітному місяці 2001 року або I кварталу 2002 р. на їх базову величину.

Перелік показників обсягів продукції (робіт, послуг), що застосовуються для визначення розрахункового фонду оплати праці, наведено в додатку 3. Держкомстат має право уточнювати перелік цих показників та порядок їх визначення у порівнянних цінах.

За базову величину береться середньомісячний обсяг продукції (робіт, послуг) за 2000 рік у порівнянних цінах. Під час визначення середньомісячного обсягу продукції (робіт, послуг) за 2000 рік з розрахунку вилучаються місяці, протягом яких підприємство не працювало або щодо яких відсутні дані про обсяги виробництва. Підставою є звітність за показниками обсягів продукції (робіт, послуг).

B*

-

\x0160

\x00F0

&

|

~

\x20AC

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x4206\x0094\x1C00ться розпорядчими документами (наказами, графіками, табелями тощо), розрахунок сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці не проводиться.

У разі коли підприємство фактично не працювало протягом усього звітного місяця, воно має право за наявності коштів використати їх для оплати простою працівників відповідно до законодавства і виплати заробітної плати працівникам, які забезпечують обслуговування та збереження обладнання і споруд.

Підприємства, створені у 2000 році, індекси обсягів виробництва розраховують шляхом ділення обсягу виробництва за звітний місяць на середньомісячний обсяг виробництва з початку діяльності до кінця 2000 року.

У разі зниження обсягів виробництва більш як на 30 відсотків у розрахунках застосовується індекс 0,7.

Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Коментарі до даного документу
Додати коментар