Про затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2001 році та I кварталі 2002 р., Детальна інформація

Про затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами у 2001 році та I кварталі 2002 р.
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 777
Підприємства, обсяги виробництва яких у порівнянних цінах зіставити неможливо через відсутність даних про ці ціни або показника обсягів, визначають розрахункову величину фонду оплати праці без урахування індексу обсягів виробництва. Електро-, тепло- та водопостачальні підприємства визначають розрахункову величину фонду оплати праці без урахування індексу обсягів виробництва.

8. Сума перевищення фонду оплати праці у звітному місяці зменшується на суму його економії за попередній звітний період, якщо в розрахунках не застосовувався граничний індекс зниження обсягів виробництва 0,7.

Приклад розрахунку сум, що вносяться до бюджету підприємствами-монополістами у зв'язку з перевищення розрахункової величини фонду оплати праці, наведено в додатку 1.

Додаток 1

до Порядку

ПРИКЛАД

розрахунку сум, що вносяться до державного

бюджету підприємством-монополістом у зв'язку

з перевищенням розрахункової величини

фонду оплати праці

за ________________________ року

(місяць)

------------------------------------------------------------------

Показник |Рядок| Одиниця | Кількісне

| | виміру | значення

| | | показника

| | |---------------

| | | I | II

| | |варіант|варіант

------------------------------------------------------------------ Середньомісячна заробітна плата, що береться для визначення розрахункового фонду оплати праці 01 гривень 251 273

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у звітному місяці, включаючи додаткову, передбачену пунктом 5 Порядку 02 чоловік 2636 465

Обсяги продукції (робіт, послуг) за звітний місяць (у порівнянних Цінах) 03 тис. 3217 612

гривень

Середньомісячний обсяг продукції (робіт, послуг) за 2000 рік (у порівнянних цінах) 04 - " - 3349 568

Індекс обсягів продукції (робіт, послуг) (рядок 03 : рядок 04) 05 коефіцієнт 0,96 1,08

Індекс інфляції за період з 1 квітня 2001 р. до звітного місяця включно (індекси за квітень-червень, умовно)* 06 - " - 1,038 1,038

Розрахунковий фонд оплати праці за звітний місяць (рядок 01 х рядок 02 х рядок 05 х рядок 06) 07 тис. 659,3 142,3

гривень

Суми виплат згідно з пунктом 6 Порядку, що нараховано у звітному місяці (крім індексації оплати праці) 08 - " - 81,3 16,4

Розрахунковий фонд оплати праці з урахуванням пункту 6 Порядку (рядок 07 + рядок 08) 09 - " - 740,6 158,7

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes