Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України (09.08.2001), Детальна інформація

Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України (09.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 680
обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації.

2001 - 2003 роки.

18. Ввести в дію нові виробничі потужності державного підприємства "Львівлікпрепарати".

МОЗ, Мінфін, Мінекономіки.

2003 рік.

19. Забезпечити оптимізацію галузевої медичної науки шляхом формування раціональної мережі, структури та основних напрямів діяльності науково-дослідних установ, підтримки визнаних вітчизняних наукових шкіл, підвищення вимог до підготовки наукових кадрів у нових економічних умовах, формування та раціонального використання науково-інформаційних ресурсів.

МОЗ, Академія медичних наук, МОН,

Мінекономіки, Мінфін.

2001 - 2005 роки.

20. Удосконалити систему планування та координації наукових досліджень, зорієнтованих на розв'язання нагальних проблем охорони здоров'я, отримання конкретних результатів та їх впровадження, реалізацію інноваційного процесу в галузі, який повинен грунтуватися на економічних принципах його мотивації та постійному аналізі впливу інновацій на показники здоров'я населення та діяльності системи охорони здоров'я.

МОЗ, Академія медичних наук, МОН,

Мінекономіки, Мінфін.

2001 - 2005 роки.

21. Активізувати роботу з розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, що сприятиме підвищенню авторитету вітчизняної медичної науки та її інтеграції у світову спільноту.

МОЗ, Академія медичних наук, МЗС,

МОН.

2001 - 2005 роки.

22. З метою забезпечення уніфікованого контролю за якістю підготовки фахівців для сфери охорони здоров'я запровадити систему ліцензійних інтегрованих іспитів у вищих медичних навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування.

МОЗ, МОН.

2001 - 2003 роки.

23. Розробити державні стандарти вищої медичної та фармацевтичної освіти, освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців, а також освітньо-професійні програми та засоби уніфікованої оцінки рівня знань медичних і фармацевтичних працівників.

МОН, МОЗ, Мінпраці.

2001 - 2004 роки.

24. Удосконалити систему підготовки медичних сестер, розробити й реалізувати програму розвитку сестринства, розширення функцій медичних сестер відповідно до світового досвіду, що знизить потребу в лікарях.

МОЗ, МОН.

2001 - 2003 роки.

25. Забезпечити переорієнтацію вищої медичної освіти на підготовку лікарів загальної практики - сімейних лікарів.

МОЗ, МОН.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes