Про забезпечення додаткових державних гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (21.08.2001), Детальна інформація

Про забезпечення додаткових державних гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (21.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 585
з роботи у зв'язку з достроковим

зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС,

за ________________ 200__ року

(місяць)

Подається щомісяця:

до 10 числа місяця, що настає за звітним, районними та міськими центрами зайнятості Кримському республіканському, обласним, Київському міському центрам зайнятості;

до 15 числа місяця, що настає за звітним, Кримським республіканським, обласними, Київським і Севастопольським міськими центрами зайнятості Державному центру зайнятості;

до 20 числа місяця, що настає за звітним, Державним центром зайнятості Мінпаливенерго, а починаючи з 2002 року - Мінпраці

Кому подається _____________________________

(назва і адреса)

Подавець ___________________________________

(назве і адреса)

Відповідно до Порядку відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю понад розміри та тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ____________200__р. N____, за __________ 200___ року перерахуванню підлягає _____________________гривень, у тому числі заборгованість за попередні місяці _________________гривень.

МП Керівник____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

"____" ______________ 200__р.

(зазначається прізвище і телефон виконавця)

___________________________________________

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes