Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору банківських установ, через які здійснюється виплата пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги (26.09.2001), Детальна інформація

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору банківських установ, через які здійснюється виплата пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги (26.09.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 583
заяву на участь у конкурсі;

довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси претендента під час проведення конкурсу;

B*

J

\x00B4

V

X

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x518DO\x1C00 засновницькі документи претендента або їх нотаріально засвідчені копії;

банківську ліцензію Національного банку на здійснення претендентом банківських операцій з рахунками фізичних осіб або засвідчену в установленому порядку її копію;

аудиторський висновок про фінансовий стан претендента на останню звітну дату;

інформацію про фінансовий стан претендента на перше число місяця, у якому подаються документи, та підтвердження Національного банку про її відповідність фінансовому звіту на останню звітну дату;

інформацію Національного банку щодо відсутності у претендента протягом останніх шести місяців порушень обов'язкових економічних нормативів, установлених Національним банком;

конкурсну пропозицію.

8. Конкурсна документація складається українською мовою. Конкурсна документація, що надійшла після встановленого в оголошенні про проведення конкурсу кінцевого терміну, не розглядається.

Секретар конкурсної комісії реєструє конкурсну документацію та видає претенденту довідку із зазначенням дати і часу реєстрації. Претендент засвідчує в книзі реєстрації своїм підписом факт прийняття в нього конкурсної документації.

Претендент має право відкликати конкурсну документацію до кінцевого терміну її прийняття, повідомивши про це комісію письмово.

9. На наступний день після закінчення кінцевого терміну подання конкурсної документації конкурсна комісія проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсною документацією та дає оцінку конкурсним пропозиціям. За наявності вичерпної інформації рішення про визначення переможців приймається комісією протягом трьох робочих днів з моменту відкриття конвертів.

У разі коли інформація, що міститься у конкурсній документації, є недостатньою для прийняття рішення про визначення переможців, конкурсна комісія має право звертатися до претендентів за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації стосовно виконання конкурсного завдання. При цьому термін подання додаткової інформації не може перевищувати 10 робочих днів з дня відкриття конвертів з конкурсною документацією.

Визначення переможця конкурсу

10. Переможцями конкурсу визнаються не менше ніж три претенденти, пропозиції яких відповідають умовам конкурсного завдання та одержали найвищу оцінку.

Конкурсна комісія не може проводити засідання у разі відсутності змагальності претендентів.

11. Рішення (протокол) про визначення переможців конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту його підписання надсилається Пенсійному фонду та Мінпраці і є підставою для укладення договору з переможцями конкурсу відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 ( 1596-99-п ). Договір повинен бути укладений не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після підписання протоколу про визначення переможців конкурсу.

У разі коли договір не укладено протягом зазначеного терміну, конкурсна комісія може за поданням Пенсійного фонду продовжити термін його укладення, але не більше ніж на 10 робочих днів, або скасувати результати конкурсу щодо цих переможців. Якщо за результатами конкурсу визначено кілька переможців і з трьома з них укладено договір, оголошення нового конкурсу є необов'язковим.

12. Про результати конкурсу конкурсна комісія письмово повідомляє всіх його учасників протягом 10 робочих днів з дня визначення переможців та публікує інформацію про результати конкурсу в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс.

13. Результати конкурсу можуть бути оскаржені відповідно до законодавства. При цьому подання скарги не зупиняє виконання рішення про визначення переможців.

У разі задоволення компетентним органом скарги оголошується новий конкурс, в якому претендент, що оскаржив рішення про результати попереднього конкурсу, може брати участь на загальних підставах.

Прикінцеві положення

14. Використання відомостей, що містяться у конкурсній документації, здійснюється з додержанням вимог законодавства про інформацію.

15. Конкурсна документація зберігається Пенсійним фондом протягом трьох років, а для переможців конкурсу (якщо договір з ними дійсний понад три роки) - протягом усього терміну дії зазначеного договору.

16. Організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Пенсійний фонд.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes