/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Положення про військові комісаріати (26.09.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Положення про військові комісаріати (26.09.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 729
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Положення про військові комісаріати (26.09.2001)"
Сторінки 1   2   3   4  
6. Штатні посади військових комісаріатів комплектуються військовослужбовцями і працівниками Збройних Сил відповідно до їх штату та штатного розпису.

Добір військовослужбовців для комплектування військових комісаріатів, їх призначення на посади, проходження військової служби та звільнення з неї здійснюється відповідно до положень про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців.

Призначення на посади та звільнення з посад військових комісарів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів здійснюється Міністром оборони.

Підготовка та перепідготовка осіб офіцерського складу військових комісаріатів здійснюється в єдиній системі військової освіти і на Центральних офіцерських курсах Генерального штабу Збройних Сил.

Трудові відносини працівників військових комісаріатів регулюються законодавством про працю.

7. Військові комісаріати є юридичними особами, мають рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Завдання та функції військових комісаріатів,

права військових комісарів

8. Завданням військових комісаріатів є підготовка та проведення мобілізації, підготовка молоді до військової служби, проведення призову на військову службу та прийняття на військову службу за контрактом громадян України, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців та призваних на збори військовозобов'язаних, ветеранів війни, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

9. Військові комісаріати відповідно до покладених завдань:

здійснюють підготовку і проводять в особливий період згідно із законодавством мобілізацію людських, транспортних та інших ресурсів, контролюють проведення цієї роботи на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми власності, виконують заходи, спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань у людських, транспортних та інших ресурсах у воєнний час;

ведуть на відповідній території облік підприємств, установ, організацій, а також людських ресурсів і транспортних засобів, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань;

ведуть військовий облік військовозобов'язаних і призовників;

контролюють роботу виконавчих органів місцевого самоврядування щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах незалежно від підпорядкування і форми власності, у тому числі за дорученням начальника Генерального штабу Збройних Сил - роботу органів місцевого самоврядування з персонально-первинного обліку військовозобов'язаних і призовників та роботу підприємств, установ, організацій, навчальних закладів - з персонального обліку;

взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та беруть участь у здійсненні контролю за підготовкою підприємств, установ, організацій до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в інтересах Збройних Сил, інших військових формувань, у тому числі з питань оповіщення та збору військовозобов'язаних, виділення необхідних споруд та об'єктів інфраструктури, постачання техніки на збірні пункти та у військові частини, розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі до складу Збройних Сил та інших військових формувань, виконання інших завдань згідно з мобілізаційними планами;

здійснюють підготовку і виконують за сприяння місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу, здійснюють відправку призовників до військових частин;

проводять добір кандидатів для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, прапорщиків та мічманів, осіб офіцерського складу, а також для вступу до вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи;

взаємодіють з комісіями у справах альтернативної (невійськової) служби з питань направлення громадян для проходження альтернативної (невійськової) служби;

беруть участь у роботі закладів та організацій МОН і Товариства сприяння обороні з організації допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, програмного і методичного забезпечення цієї підготовки, планують заходи щодо підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей та здійснюють контроль за організацією, проведенням і результатами допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, а також за програмним і методичним забезпеченням цієї підготовки;

проводять роботу з військово-професійної орієнтації допризовної молоді, призовників і військовозобов'язаних;

проводять разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян патріотично-виховну роботу з населенням;

беруть участь в організації та керівництві територіальною обороною у відповідній зоні (районі);

забезпечують згідно із законодавством соціальний і правовий захист військовослужбовців, призваних на збори військовозобов'язаних, ветеранів війни, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей;

ведуть персональний облік пенсіонерів з числа військовослужбовців та членів їх сімей, які проживають на відповідних територіях;

ведуть облік громадян, які брали участь у бойових діях, ліквідації у складі військових формувань надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також осіб, які втратили працездатність під час проходження військової служби;

організовують роботу з вручення нагород громадянам, які перебувають у запасі та відставці, складають атестаційний матеріал для присвоєння чергових військових звань офіцерам запасу;

0

F

B*

¬

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар