/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Інформатика та КТ, Детальна інформація

Тема: Інформатика та КТ
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1290
Скачати "Реферат на тему Інформатика та КТ"
Сторінки 1   2   3  
Порада. Для проведення звичайної прямої лінії натисніть кнопку Лінія на панелі інструментів Малювання.

Додавання автофигури, кола чи квадрата

1. Натисніть кнопку Автофігури на панелі інструментів Малювання, укажіть категорію, а потім виберіть необхідну фігуру.

2. Для вставки фігури стандартного розміру клацніть документ.

Для зміни розмірів фігури використовуйте перетягування. Для збереження пропорцій фігури під час перетягування утримуйте натиснутою клавішу SHIFT.

Щоб намалювати коло чи квадрат, натисніть кнопку Овал, чи Прямокутник на панелі інструментів Малювання, а потім клацніть документ.

Для зміни границь, обертання, додавання кольору, чи тіні об’ємних ефектів до авто фігури, виділіть об’єкт, а потім використовуйте кнопки на панелі інструментів Малювання.

Завдання 5. (практичне)

В редакторі MS Word набрати текст економічного змісту. Основний шрифт Times New Roman Cyr, розмір шрифта 14. Створити текстовий файл і роздрукувати.

Обмеженість виробничих ресурсів.

Проблема економічного вибору.

Розвиток виробництва має межі. Вони спричинені тим, що у кожний момент часу суспільство володіє лише певним обсягом виробничих ресурсів, миттєве збільшення яких є нереальним. Через обмеженість ресурсів суспільство завжди стоїть перед проблемою: як розподілити їх таким чином, щоб досягти найкращого результату, тобто як створити таку кількість споживчих благ, щоб мати змогу якнайповніше задовольнити потреби?

Перш ніж безпосередньо перейти до розгляду цієї проблеми, домовимось, що поняття “виробничий ресурс” і “фактор виробництва” ми для спрощення вважатимемо тотожними, хоча між ними, безумовно, є певна відмінність. Фактор (від латинського factor – той, що робить), або чинник, є рушієм певного процесу. Ресурс (від французького ressource – цінність, запас, джерело засобів) потенційно може стати фактором.

Пригадаємо, що факторами виробництва, а отже, і виробничими ресурсами є земля, праця, капітал та здатність до підприємництва.

Виробничі ресурси поділяються на відтворювані і не відтворювані.

До відтворюваних виробничих ресурсів належать ті, що створюються і відновлюють природою (грунт, вода, повітря, ліс) і суспільством (засоби виробництва). До відтворюваних одночасно і природою, і суспільством належть трудові ресурси: людина з’являється на світ як біологічна істота і набуває у суспільстві знань та навичок, необхідних для виробничої діяльності.

До не відтворюваних виробничих ресурсів належать корисні копалини, що споживаються як сировина. Крім того, час відтворення деяких ресурсів є таким тривалим, що їх можна віднести до не відтворюваних. Йдеться, зокрема, про знищені чорноземи, вирубані ліси, забруднені водойми. Ця проблема, на жаль, є дуже актуальною для України. Її найбільше багатство – чорноземи – перебувають у жахливому стані, а головну водну артерію – Дніпро – перетинають “мертві моря”, створені греблями кількох гідроелектростанцій. Для відтворення цих напівзнищених ресурсів потрібні загальнонаціональні зусилля і не одне десятиліття.

Виробничі ресурси обмежені, одні – відносно, інші – абсолютно.

Відносна обмеженість існує тому, що потреби випереджають можливості виробництва, а останні обмежені наявними ресурсами. Обмеживши потреби, можна відносно зменшити й обмеженість ресурсів. Проте таке пояснення причин обмеженості ресурсів стосується лише одного боку проблеми. Необхідно також зазначити, що окремі види ресурсів, і насамперед не відтворювані, обмежені самою природою, отже, раніше чи пізніше настане час їх вичерпання. Обмеженими є площі чорноземів, лісів, водойм, басейнів річок. Щодо цих ресурсів можемо говорити про їх абсолютну обмеженість.

Обмеженість виробничих ресурсів зумовлює появу цілої низки складних економічних процесів і ситуацій.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар