Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM, Детальна інформація

Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM
Тип документу: Реферат
Сторінок: 47
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 91.3
Скачувань: 1859
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h Клавіатура. Є універсальним стандартним пристроєм уведення інформації.

Крім цих трьох обов'язкових блоків до ПК можна в разі потреби підключати периферійні пристрої (принтер, плоттер, сканер, стример, миша, модем, дигитайзер і т.д.).

Дані в ПК

При всьому розмаїтості даних, якими ви можете користуватися при роботі з ПК, насправді комп'ютер "не розуміє" нічого, крім нулів (0) та одиниць (1). Зауважимо, що в інформатиці нуль позначається як SYMBOL 198 \f "Symbol" , щоб не сплутати цей символ з літерою "O".

Основою даних в комп'ютері є біт (bit, що є скороченням англійських слів binary digit SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" двійкова цифра). Біт може приймати лише два значення SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" 0 або 1. Фізично цим значенням відповідають стани електронних елементів SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" увімкнений/вимкнений, намагнічений/ненамагнічений і т.п. Біт SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це найменший квант інформації, не дуже зручний у використанні. Значно частіше використовують байти. Байт (byte) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це 8 біт, що розглядаються як одне ціле. Вони відіграють основну роль при вимірюванні інформації в комп'ютері. Так, розмір пам'яті, об'єм диска вимірюються у байтах (або кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах, терабайтах). Подивимося, скільки існує всього байтів. Перелічимо їх:

0000 0000 1-й байт

0000 0001 2-й байт

0000 0010 3-й байт

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1111 1111 256-й байт

У наведеній таблиці в кожному байті на кожному з 8-ми місць (бітів) може стояти 0 або 1. Всього таких комбінацій SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" 28 = 256. Взагалі, якщо маємо сукупність n комбінацій 0 або 1, то число всіх можливих таких комбінацій дорівнює 2n. Наведемо таблицю функції 2n для деяких значень n. Це буде потрібно нам у подальшій роботі.

n 1 4 8 10 16 20 24 30 32

2n 2 16 256 1024 65536 1048576 16777216 1073741824 4294967296

Тепер повернемось до термінів кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт. Звичайно термін "кіло" означає 103, "мега" SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" 106, "гіга" SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" 109, "тера" SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" 1012. В інформатиці, оскільки комп'ютер має справу насамперед з двійковими числами (складеними з 0 та 1), термін "кіло" означає 210=1024 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" найближча до 1000 степінь двійки. Так само, термін "мега" SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це 220, "гіга" SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" 230, "тера" SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" 240. Кілобайти позначаються літерою К, що стоїть за відповідними цифрами, мегабайти SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" літерою М, гігабайти SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" літерою Г, терабайти SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" літерою Т. Наприклад, якщо дискета має ємність 360К, то у байтах це число означає 368640, якщо ОЗП комп'ютера має 640К, то у байтах це означає 655360 і т.п. Зрозуміло, що М SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це К разів по К, Г SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це К разів по М, а Т SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це К разів по Г. З використанням наведених конструкцій перепишемо таблицю, яку ми щойно розглянули.

n 1 4 8 10 16 20 24 30 32

2n 2 16 256 1 К 64 К 1 М 16 М 1 Г 4 Г

Щоб дати уявлення про введені поняття, наведемо приклади. Як буде сказано нижче, терміни байт та символ в інформатиці позначають практично одне й те ж саме. Нехай на стандартному аркуші паперу міститься 2000 (2К) символів. Тоді на дискеті ємністю 1.2М можна записати книгу об'ємом 600 сторінок, а на жорсткому диску ємністю 40М SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" 40 книжок об'ємом по 500 сторінок у кожній.

В інформатиці поряд з двійковою системою числення (вона використовує тільки цифри 0 та 1) часто застосовують також восьмеричну та шістнадцятеричну системи числення. У 8-ричній системі числа утворюються за допомогою цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а у 16-ричній SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (тут символи A, B, C, D, E, F розглядаються саме як цифри). В загальному випадку для кожного числа треба ще додавати інформацію, в якій системі числення воно записане. Після цього, у разі потреби, нескладно перевести запис числа з однієї системи в іншу. У таблиці, що наводиться нижче, наведені деякі приклади. Тут Dec означає десяткове число, Bin SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" двійкове, Oct SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" восьмеричне, Hex SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" шістнадцятеричне.

Dec Bin Oct Hex

0 0 0 0

1 1 1 1

2 10 2 2

3 11 3 3

4 100 4 4

... ... ... ...

7 111 7 7

8 1000 10 8

9 1001 11 9

10 1010 12 A

11 1011 13 B

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes