/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Система управління базами даних FoxPro, Детальна інформація

Тема: Система управління базами даних FoxPro
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 984
Скачати "Реферат на тему Система управління базами даних FoxPro"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Order <вир. N> - вказує номер головного інндекса серед перерахованих в списку IDX- файлів або серед тегів, якщо нас не влаштовує відкриття індекса по замовчуванню.

Order : Order 0 – означає що хоч індексні файли відкриваються але не назначається головного індекса.

Order<ім’я файла> - назначає головним той індексний файл ім’я якого вказано. Якщо Order відсутнє, то головним буде перший із списку індексних файлів, а всі інші файли зі списку будуть відкриті.

Якщо відкриваються теги структурних чи мультиіндексних файлів, то слово Of пишуть тоді ім’я CDX- файла не співпадає з іменем бази даних.

Askending: diskending – вказується тоді коли нас не влаштовує порядок сортування в індексному файлі.

Again – дозволяє відкрити відкритій уже файл даних в іншій робочій області. В тій робочій області де він був відкритий раніше.

Якщо база даних вже відкрита то відкрити індексні файли можна по команді: set index to [<список індексних файлів>[ order[<вираз N>: :[ tag <ім’я тега>] [ of ] [ askending : dskending ] ] ] ]. По цій команді відкривається індексний файл із списку, якщо відсутний order то дія цієї опції така ж як в команді USE.

Якщо боаза даних і індексні файли відкриті то змінити прядок доступу до індекса можна по команді: set order to [ < вираз n > : < idx-файл>:[ tag <ім’я тега>] [ of ] [ askending : dskending ] ] ] ][additive].

Копіювання індексних файлів

Індексні файли можна скопіювати в тиги по команді : copy індекс-es < idx-файл> : all to < cdx-файл>. По цій команді копіюються всі файли які є відкриті в структурних або мультиіндексних файлах. Якщо cdx-файла не має то він створюється, іменем IDX-файлів стають іменами тегів.

Copy Tag<ім’я тега>[Of]To - команда копіює тег структурного або мультиіндексного cdx-файла, якщо файл структурний, то of не вказується.

Delete Tag <тег 1>[of][,<тег 2>[of]] – знищує теги відповідних cdx-файлів.

Тут можуть бути перераховані теги: формула або різні теги різних файлів, інакший варіант команди – Delete All[of ] – всі теги знищити.

Формування звітів.

Створення звітних форм.

Create Report [<ім’я файлу>: ?] [Window <ім’я вікна 1>] [In<ім’я вікна 2>: in screen] – ця команда відкриває вікно побудови звіту. Ім’я файлу можна задати. Система присвоїть розширення .frx. Опція Window<імя вікна> означає, що побудова звіту візьме всі характеристики із раніше створеного вікна, яке не відкрите. Вікно 1 повинне бути визначеною командою define window.

In Window означає що вікно побудови звіту буде відкрите в вікні 2. При переміщенні порядку вікна вікно побудови звіту переміщається разом з ним.

In Screen – вікно побудови звіту відкривається на екрані. По замовчуванню вікно побудови звіту відкривається на екрані.

Швидкий звіт.

Create Report <ім’я файла>: ? From<база даних>[From : Column] [Fields<поле бази даних>] [Alias] [Nooverwrite] [With<виразN>] – створення швидкого звіту з заданим іменем і розширенням .frx, або якщо задано ?, ім’я задається у вікні запиту.

Form : Column – визначає розміщення полів зверху вниз або зліва направо.

Fields<поля бази даних> - поля, що будуть включатись в звіт.

Nooverwrite – забороняє запис звіту якщо така форма створена раніше.

With <вираз N> - задає число стовпців у звіті

Модифікація звіту здійснюється командою:

Modify Report [<ім’я>: ?][window<ім’я вікна1>] [in window<ім’я вікна2>:in screen] [nowait] [save]

Nowait – програма продовжує виконувати команди відкритого вікна модифікації звітів.

Save – задає зберігання вікна форматування звіту, після того як користувач запустив його.

Генерація звіту задається командою:

Report From <ім’я звіту>: ? [<діапазон>] [For<умова 1>] [While<умова 2>] [Heading<вираз C>] [Ndeject] [Noconsole] [To print : To file<ім’я файла>] [Summary].

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар