/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Система управління базами даних FoxPro, Детальна інформація

Тема: Система управління базами даних FoxPro
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 983
Скачати "Реферат на тему Система управління базами даних FoxPro"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Якщо потрібно командний файл відредагувати то знову задають команду modify command і відкрив вікно знаявною інформацією.

Noedit – не допускає модефікації тексту у вікні редагування.

Window <вікно 1> - командне вікно приймає параметри вікна 1.

In window <вікно 2> - командне вікно відкривається у вікні 2.

In screen – на екрані.

Save – командне вікно зберігається на екрані після виходу з допомогою ctrl+w.

У FoxPro є можливість задавати коментарі. Рядок коментаря починається з * , якщо комнтар слідує після команди то перед ним ставиться &&.

Наприклад : * перехід в іншу робочу область:

Select 6 && 6 робоча область.

Створення, відкриття і копіювання баз даних.

Команда створення баз даних.

даних >:?] – якщо задано ім’я бази даних то буде створена база даних з заданим ім’ям, якщо ж задано ? то система виведе діалогове вікно в, якому потрібно задати ім’я створювальної бази даних.

Зауваження: процес створення бази даних по команді create аналогічний створенню бази даних з допомогою команди меню file/new.

Щоб працювати з вікнами бази даних її потрібно відкрити, це здійснюється командою use[<ім’я бази даних>:?][in <робоча область>][index<список індексних файлів>][alias<псевдонім>] [noupdate]

Use без параметрів закриває відкриту базу даних в активній робочій області.

Ім’я бази даних – відкривається баз баних ззаданим ім’ям , якщо ж задано ? то система виведе діалогове вікно для вибору бази даних яку потрібно відкрити.

In <рообоча область> - задає номмер робочої області в якій відкриється база даних.

index<список індексних файлів> - будуть підключатися до даної БД створені раніше індексні файли.

Alias<псевдонім> - задає псевдонім.

Noupdate – БД не доступна для змін.

Приклад: use a.dbf in 2 index a1.idx alias gr26 –в другій робочій області буде відкрита БД a.dbf до неї індексний файл a1.idx, БД надається псевдонім gr26.

Use a.dbf In2 INDEX a1.idx ALIAS gr26 – в другій робочій області буде відкрита база даних a.dbf, до неї підключиться індексний файл a1.idx, базі даних надається псевдонім gr26.

USE c.dbf – відкриття бази даних с.dbf.

USE x.dbf IN 5 ALIAS y – у 5 робочій області біде відкрита база даних x.dbf, їй надається псевдонім у

Для того щоб одержати повідомлення про відкриту базу даних в заданій робочій області використовують функцію DBF([< робоча область>])

Наприклад: dbf (4) – функція поверне ім’я бази даних яка відкрита в 4 робочій області.

?dbf() – на екран виведеться ім’я бази даних, яка знаходиться в активній робочій область.

Щоб вивести результат на екран потрібно задати знак питання.

Зміна і модифікація структури бази даних здійснюється командою modifi structure. Копіювання структури бази даних задається команвдою copy structure to <ім’я файла>[fields<список полів>] – по заданій команді створюється порожня база даних з вказаним іменем. Структура копіюється з відкритої бази даних в активній робочій області. Якщо задано fields то в структуру будуть копіюватися лише поля зі списку.

Приклад: use a.dbf

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар