/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Система управління базами даних FoxPro, Детальна інформація

Тема: Система управління базами даних FoxPro
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 984
Скачати "Реферат на тему Система управління базами даних FoxPro"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Структура команд FoxPro: <Ключове слово> [<діапазон дії>] [<список виразів>] [<умова виконання >] [<обмеження>]

[...] – на обовязкові параметри

<...> - вони не записуються, а замість них вставляються конкретні слова, або знаки.

.../... – одне зслів до чи після риски повинно входити в команду обов’язково.

? – якщо він наявний то система видає діалог для здійснення необхідні вибори.

ключове слово – це дієслово англійською мовою яке визначає ім’я команди. Ключові слова система розпізнає по першим чотирьох літерам.

діапазон дії – вказує на записи на які повинна діяти команда: All, Next n, Rest, Record n.

список виразів – це ті поля на які діє команда. Розрізняють такі позначення: < вираз C> - вираз символьного типу; <вираз N > - вираз числового типу; <вираз L> - вираз логічного типу; <вираз D> - вираз типу дата.

Умова виконання – For<вираз L>.

Обмеження – While <вираз L>.

Вирази можуть складатися з констант, змінних, полів і відповідних знаків операцій. Константи типу дата мають вигляд {12/01/99}. Логічні константи .T. .F. символьна константа береться в лапки.

Арифметичні операції +, -, *, /, **.

Логічні операції .Not., .And. .Or.

Знаки порівняння <, >, <=, >=, =, #.

СУБД містить великий набір арифметичних та символьних функцій.

Бази даних можна відкривати в декількох робочих областях. Робочі області цифрами, або буквими, або псевдонімом відкритої в роьочій області бази даних. В будьякий момент часу активною є лише одна робоча область. Щоб перейти в іншу роьочу область задається команда Select з номером, або відповідною буквою чи псевдонімом робочої області.

Наприклад: Select 1;

Select A;

Select igor.

Якщо псевдонім не задано то псевдонімом вважається ім’я бази даних. Певдоніми використовуються при роботі з декількома базами даних. Якщо потрібно звернутися до поля не активної бази даних то це здійснюється таким чином <псевдонім> . ( ) <ім’я поля>

Зауваження: в даному випадку перед іменем поля задається або . або

Виконання команд файлу здійснюється по команді

DO <імяPRG-файла> [WITH<списак параметрів>] [IN<файл>]

With – в цій операції перераховується список фактичних параметрів.

IN<файл>- дозволяє виконати процедуру в заданому програмному файлі.

Командний файл буде працювати до тих пір поки не зустрінеться команда: RETURN, CANCSEL, QUIT, або не досягне кінця файла.

RETURN – управління передається у викликаючу програму.

CANSEL – управління передається в командне вікно.

QUIT – управління передаєтьося в операційну систему.

Створення команд здійснюється командою: modify command <ім’я файлу> [noedit] [window<вікно 1>] [in window<вікно 2>: in screen] [save] – відкриває вікно текстового редактора для створення програмного файлу. В цьому вікні записується командний файл, а для закриття файлу зі збереженням достатньо натиснути ctrl+w.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар