Обpобка масивiв, Детальна інформація

Обpобка масивiв
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 15.3
Скачувань: 925
((SYMBOLP ATM) (список символiв, P - iмена яких складаються з друкованих

символiв атома ATM) )

((NUMBERP ATM) (список символiв, P - iмена яких складаються з цифр атома ATM) ) )

$ (UNPACK 'abcde) $ (UNPACK 216) $ (SETQ *PRINT-BASE 16*)

(a b c d e) (\2 \1 \6) $ (UNPACK 216)

(\0 \D \8)

2. PACK list. Повертає символ, P - iм'я якого складiється зi счеплених P - iмен атомiв у списку list. Для визначення P - iмен чисел використовується поточна система числення. Функцiя PACK завжди повертає символ, навiть якщо P - iм'я складається тiльки з однозначних чисел.

(DEFUN PACK (LST)

((ATOM LST) "")

((SYMBOLP (CAR LST)) (символ, P - iм'я якого складається з P - iменi (CAR LST),

сполучене з (PACK (CDR LST))) )

((NUMBERP (CAR LST)) (символ, P - iм'я якого складається з цифр у друкованому

представленi (CAR LST), сполучене з (PACK (CDR LST))) )

(PACK (CDR LST)) )

$ (PACK '(a b c d e) $ (PACK '(\7 \3 \1) $ (PACK '(Q \7 \A \1))

abcde |731| Q7A1

$ (PACK '(23 56) $ (PACK '("" 3 ||))

|2356| \3

3. PACK* atom1 ... atomN. Повертає символ, P-iм'я якого складається зi счеплених P-iмен атомiв. Ця функцiя є вузькою версiєю PACK, оскiльки вона працює не зi списком атомiв, а з будь-якою кiлькiстю атомiв.

(DEFUN PACK* LST

(PACK LST) )

$ (PACK* 'a 'b 'c) $ (PACK 4 'QW 'T)

ABC |4QWT|

4. CHAR atom n. Якщо atom - символ або число, а n - невiд'ємне цiле число, функцiя CHAR повертає символ, P - iм'я якого є n-ий символ P - iменi atom, причому вiдлiк символiв починається з 0. Функцiя повертає NIL якщо n не ноль i не додатне цiле число, або якщо P - iм'я атома atom мiстить меньш нiж n символiв.

(DEFUN CHAR (atm n)

((ATOM atm) (NTH n (UNPACK atm)) ) )

,

h

\x017D

3/4

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes