Обpобка масивiв, Детальна інформація

Обpобка масивiв
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 15.3
Скачувань: 925
HAR 12345 0) $ (CHAR 'qwe 8)

D \1 NIL

5. SUBSTRING atom n m. Якщо atom - символ або число, n та m - невiд'ємнi цiлi, n<=m, то функцiя SUBSTRING повертає символ, P - iм'я якого складається з символiв P - iмен атома починаючи з n-ого до m-ого, причому вiдлiк символiв починається з 0. Якщо n<=0, то вважається що n=0. Якщо m не вказано, або меньше за 0 чи бiльше за кiлькiсть символiв в P - iменi атома, m вважається рiвним кiлькостi символiв в P - iменi атома. Якщо n>m повертається NIL.

(DEFUN SUBSTRING (atm n m)

((AND (ATOM atm) (INTEGERP n))

((MINUSP n) (SUBSTRING atm 0 m))

(PACK (SUBLIST (UNPACK atm) n m))

$ (SUBSTRING 'ABCDEFG 2 4) $ (SUBSTRING 'ABCDEFG 3)

CDE DEFG

$ (SUBSTRING 123456 3) $ (SUBSTRING 'ABCDEFG 0 3)

|456| ABCD

6. STRINGpr atom1 atom2 flag, де pr - будь-який предикат <, >, <=, >=, =, /=. Вiдбувається лексикографiчне порiвняння P - iмен атомiв згiдно з предикатом pr. Якщо флаг дорiвнює NIL, порiвняння вiдбувається з врахуванням регiстру. Якщо флаг не задано, вiн вважається рiвним T. Функцiя STRING= повертає або T або NIL. Iншi функцiї повертають або NIL, або номер позицiї першого символа, починаючи з якого P - iмена не спiвпадають.

$ (STRING= 'ABC 'ABC) $ (STRING 'ABC 'ABC NIL)

T T

$ (STRING= 'Abc 'AbC) $ (STRING= 'Abc 'AbC NIL)

T NIL

$ (STRING= |100| 100) $ (STRING< 'ABC 'AZC)

T 1

$ (STRING< 'AZC 'ABC) $ (STRING>= '123 '123)

NIL 3

7. STRING-UPCASE atom. Повертає символ, P - iм'я якого спiвпадає з P - iменем атома, але всi його лiтери перетворюються в великi. Якщо atom не є атомом, повертається NIL.

$ (STRING-UPCASE "Lisp Is A Language") $ (STRING-UPCASE '(a s d))

|LISP IS A LANGUAGE| NIL

8. STRING-DOWNCASE atom. Повертає символ, P - iм'я якого спiвпадає з P - iменем атома, але всi його лiтери перетворюються в маленькi. Якщо atom не є атомом, повертається NIL.

$ (string-upcase |This is A TEXT|) $ (string-downcase |This is A TEXT|)

|THIS IS A TEXT| |this is a text|

$ (STRING-UPCASE 'i) $ (STRING-DOWNCASE 'I)

I \i

9. FINDSTRING atom1 atom2 n. Повертає номер позицiї першого входження P - iменi атома1 в P - iм'я атома2. Якщо n - ноль або додатне цiле, пошук починається з n-ого символа атома2. Якщо P - iм'я атома1 не знайдено, повертається NIL.

(DEFUN FINDSTRING (ATM1 ATM2 N)

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes