Програмування на мові Асемблер, Детальна інформація

Програмування на мові Асемблер
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1198
Розглянемо основні команди.

2.Команда mov.

Ця команда найчастіше зустрічається в програмах на Аs.Для mov потрібні два операнди:операнд- джерело іоперанд- призначення; джерело записується після призначення:mov призначенн ( джерело (дані з джерела передаються в направленні стрілки,справа на ліво).

Наприклад: 1) mov ax bx ; ax(bx

значення регістра bx пересилається в регістр ах.Якщо значення ах= 0000,bx= 0123h, то після виконання mov значення ах стане дорівнювати 0123h, bx не зміниться.

mov cx, [num Pages]; ax( [num Pages].

Пересилає значення, яке знаходиться в [num Pages] в регістер сх.Мітка num Pages визначає адресу в пам’яті,а [num Pages] відповідає даним записаним по цьому адресу.Тобто мітки визначають адреси,по яких дані зберігаються в пам’яті:

3) mov [level],dl ; [level]( dl

значення з 8- бітового регістра dl пересилаються по адресу,на який вказує мітка.Така пересилка даних ( копіювання значення одного регістра в другий і переміщення даних з регістра в пам’ять ( одна з найбільших загальних операцій в програмуванні на Аs.Проте mov не може пересилати дані безпосередньо між двома адресами пам’яті.Тому,запис mov [count], [maxCount] є некоректним,щоб пересилати значення,записане в maxCount по адресу count потрібно виконати два кроки і використати проміжковий регістер:

mov ax,[maxCount]; ax( [maxCount]

mov [count],ax ;[Count]( ax

Ознайомимся з використанням команди mov на прикладі програми MOV.ASM (практичне заняття).

Робота з стеком (команди pop і push).

Cтекова пам’ять.

Стек( це спеціальний сегмент пам’яті,який використовується деякими командами процесора 8086.Положення і розмір стека (до 64 кБт) визначаються програмою і програмістом.Cамий простий засіб створення стека заключається в використанні директиви STACK.Стек виконує три основні функції:

Тимчасове збереження значень регістрів;

Збереження адресів повернення з підпрограми;

Збереження динамічних змінних.

Останній більш характерний при роботі з високорівневими мовами програмування.

Як працює стек.(Принцип роботи стека).

Стек нагадує гору тарілок.Верхню тарілку легко взяти,але щоб добратися до тарілки,яка знаходиться знизу,потрібно зняти всі тарілки над нею.

Розміщення нової порції з вершини на вершину стека називається проштовхуванням в стек (push).

Видалення,порції з вершини стека, яке приводить до підняття на один рівень останніх порцій , на 3 виштовхуванням стека (pop) байта в стеку.

При проштовхуванні в стек останьої порції вона перша і виштовхується,тому такий тип стека називається LIFO-стек (LAST- IN- First- Out( останній- прийшов- перший- пішов).

На відміну від тарілок,значення в пам’яті ПК фізично не можуть пересуватися вниз або вверх.Тому для моделювання пересування значень в стеку необхідно використовувати регістри,які визначають базовий розмір стека і зміщення вершини стека,тобто місцеположення верхнього значення в стеку.

Сегментний регістр ss містить адресу початку стекового сегмента.В регістрі sp знаходиться зміщення вершини стека відносно цього сегмента.

Стековий сегмент.

0F00: 00000002

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes