/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Вставлення в текст документа графічних об’єктів, керування вікнами, операції з групою об’єктів, Детальна інформація

Тема: Вставлення в текст документа графічних об’єктів, керування вікнами, операції з групою об’єктів
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1078
Скачати "Реферат на тему Вставлення в текст документа графічних об’єктів, керування вікнами, операції з групою об’єктів"
Сторінки 1   2  
-

\x0160A

Ae

Ue

ae

AE

I

Ae

Lвікна, є головним, а інші — підпорядкованими. В разі зміни розмірів головного вікна пропорційно змінюються і розміри підпорядкованих вікон. Якщо для будь-якого підпорядкованого віна спробувати задати розмір повно екранного, то воно займе не весь екран, а лише ту частину, яка була зайнята головним вікном.

Операції з групою об’єктів

Основними типами об'єктів, з якими працює користувач, в операційній системі Windows-95 є папки, документи і вказівки (ярлики). Як правило, документи створюються у конкретних прикладних програмах (додатках). Наприклад, для створення текстового документа необхідно запустити програму текстового редактора, відкрити файл, ввести текст за допомогою клавіатури, після чого документ потрібно зберегти за яким-небудь ім'ям. Це один із варіантів створення документа, який вважається класичним.

У Windows-95 документ може бути створений без запуску будь-яких додатків. Щоправда, у цьому випадку йдеться про відкриття та надання імені деякому порожньому файлу, але не про готовий документ. Такий документ подається піктограмою, іменем і може розміщуватися на робочому столі або у будь-якій папці.

Можна створювати тільки ті типи документів, які передбачені для даного комп'ютера. Список типів документів залежить від того, які додатки установлені на комп'ютері. Подвійне клацання мишею по значку документа призводить до відкриття (запуску) відповідного додатку, в якому завантажено порожній файл.

Папки, які створюються, також представляються значками та іменами. Однак їх відкриття призводить до появи порожнього вікна, у якому можна розмістити документи, вказівки, а також інші папки. Якщо при створенні папок і документів їх імена задає користувач, то ім'я ярлика визначається іменем об'єкта, на який він посилається (вказує). Нагадаємо, що ярлик є тільки посиланням на конкретний реальний об'єкт і може використовуватися для відкриття папок, документів, а найчастіше для запуску додатків.

Об'єкти можуть створюватися у будь-якому вікні, яке має меню Файл з командою Создать. Для цього найчастіше використовують вікна програми Проводник, папку Мой компьютер, а також сам робочий стіл. У цьому випадку можна користуватися меню Файл відкритого вікна, або контекстним меню, яке викликається натискуванням правої кнопки миші.

За вибору рядка Создать відкривається підменю, у якому подано перелік типів об'єктів, які можна створити у відкритому вікні або на робочому столі. Таке саме підменю відкривається, якщо вибрати рядок Создать меню Файл вікна відкритої папки. За вибору рядка Папка або будь-якого рядка, розташованого нижче роздільної лінії, у вікні чи на робочому столі з'являється нова піктограма, під якою розміщено затемнене поле, у яке необхідно ввести з клавіатури ім'я нового об'єкта (папки або документа).

Якщо вибрати рядок Ярлык, то відкривається діалогове вікно Создание ярлика. У полі Командна строка потрібно ввести ім'я об'єкта, для якого створюється ярлик (зі вказівкою повного шляху), або необхідно скористатися мишкою Обзор. При натискуванні цієї кнопки відкривається діалогове вікно) обзор, яке дозволяє швидко знайти шлях до об'єкта, для якого створюється ярлик. Після натиснення кнопки Открыть відбувається повернення до вікна Создание ярлыка.

Інформація, яку знайдено за допомогою попереднього вікна, автоматично установлюється в поле Командна строка. Натиснення кнопки Далее приводить до появи вікна Выбор названия программы. У цьому вікні подається ім'я створюваного ярлика, яке можна коригувати. Після натиснення кнопки Готово у відкритому вікні з'явиться ярлик, представлений піктограмою та іменем.

Якщо нова вказівка (ярлик) є посиланням на програму, то для її запуску необхідно двічі клацнути вказівкою миші по її піктограмі.

Для створення ярлика будь-якого об'єкта, можна також сумістити вказівні миші з її піктограмою і клацнути правою кнопкою. Після появи контекстноп меню необхідно вибрати команду Создать ярлык. Значок нового ярлик з'явиться моментально.

Нижче значка розміщено поле "Ярлык для <имя объекта>". За бажанням це ім'я можна відредагувати на місці. Для включення режиму редагування необхідно один раз клацнути по значку ярлика, а другий раз — по полю його імені. При цьому текст обрамляється, фон поля тексту імені стає чорним, а вказівка миші набирає вигляду вертикальної риски (як у текстовому редакторі).

Вказівку миші необхідно установити у потрібному місці рамки і клацнути лівою кнопкою, після чого можна починати процес редагування.

Потрібно відмітити, що можливість редагування імен об'єктів безпосередньо за місцем їх відображення значно полегшує процес перейменування об'єктів.

Переіменування об'єктів у Windows-95 здійснюється зміною їх імен шляхом використання режиму безпосереднього редагування. Для включення режиму редагування імені об'єкта можуть використовуватися також команди Переименовать меню Файл, або така сама команда контекстного меню. Перед цим об'єкт необхідно вибрати (відмітити), клацнувши вказівкою миші по його значку. Якщо для перейменування використовується контекстне меню, то при його відкритті вказівка миші має бути суміщена з піктограмою вибраного об'єкта.

Піктограма цієї папки розташована нижче значка корзини. Вікно Рабочая папка №1 було відкрито подвійним клацанням вказівкою миші по значку цієї папки. У даному випадку користувач розмістив у ній інші папки — Папка 1.1 та Папка 1.2, які в свою чергу можуть містити будь-які інші об'єкти: документи, папки, ярлики. Ярлики Ехсеl і WordPad дозволяють користувачу запускати програми Ехсеl 7.0 і вбудований текстовий редактор WordPad просто з відкритої папки, не заходячи до головного меню. У папці розміщені ще два документи, з якими працює користувач — текстовий файл Документ 1 у форматі редактора Word 7.0 і графічний файл Рисунок 1 у форматі вбудованого графічного редактора Раті. Відкриття цих документів призводить до автоматичного запуску відповідних додатків, що звільняє користувача від необхідності витрачати час на запуск програм та завантаження до них документів. Використовуючи створену папку, користувач може негайно приступити до роботи після ввімкнення комп'ютера, без звернення до головного меню або інших засобів операційної системи.

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар