/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Системне програмне забезпечення, Детальна інформація

Тема: Системне програмне забезпечення
Тип документу: Курсова
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 984
Скачати "Курсова на тему Системне програмне забезпечення"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
oks.asm – програма на мові Асемблер, яка відкриває файл in.dat і зчитує інформацію, записану головною програмою. Програма передає зчитані дані в головну програму; програма знаходить номер рядка, де є мінімальний елемент побічної діагоналі матриці. Результат роботи програма передає в out.dat.

2 Основні класи та функції MFC-програми

Для програми пакету VISUAL C++ 6.0 були використані стандартні класи та функції з бібліотеки MFC. Розглянемо та коротко опишемо основні з них.

class CPashaWnd: public CFrameWnd - клас робочого вікна, що є похідним від стандартного CFrameWnd. Він складається з функцій:

- void OnOpen(), void OnSaveAs(), void OnDelete(), void OnInput(), void OnRun(), void OnResult(), void OnInfo(), void OnQuit() – функції реакцій на вибір команд меню;

class CMyDialog:public CDialog – ініціалізація діалогового вікна;

class CPashaApp:public CWinApp – клас, від якого ми створюємо свій власний похідний клас, що в роботі створюватиме програму.

BOOL CPashaApp::InitInstance() – функція ініціалізації головного вікна;

AfxMessageBox() – функція, яка виводить вікно повідомлення з вказаним повідомленням та заголовком до нього.

CChecButton, СListBox, CcomboBox, CEdit – стандартні класи з відповідними функціями обробки активних елементів діалогових вікон.

DoDataExchange() – функція викликається автоматично під час ініціалізації діалогового вікна, вона має набір DDX макросів;

DDX макроси встановлюють зв‘язок між елементом керування і відповідною змінною;

4. Створення діалогових вікон

Створення діалогових вікон заданої конфігурації в VISUAL C++ 6.0 з використанням бібліотеки MFC. Для цього потрібно відкрити новий ресурс (діалогове вікно) в створеному проекті і задати (виділивши маніпулятором миша) потрібний розмір діалогового вікна. Після цього можна задавати у новоствореному вікні потрібні об(єкти, вибравши тип потрібного об(єкту на верхній панелі інструментів. Місце розташування потрібного об(єкта (рамка, напис, вікно для редагування (Edit), селекторні кнопки(RadioButton), контрольні перемикачі (CheckBox), комбіновані списки (ComboBox), списки (ListBox) та багато інших) потрібно вказати курсором мишки і задати для деяких із них розмір. Після того, як зображення елемента з(явилось можна задати йому певних параметрів та властивостей. Все це відбувається візуально.

Створивши всі необхідні об(єкти, програма автоматично запише весь текст програми, який відповідатиме за створення даного діалогового вікна, у файл ресурсів Script.RC. На цьому візуальна частина створення діалогових вікон скіінчилась. Для того, щоб таке вікно працювало, потрібно описати в головній програмі project.CРР власні класи діалогових вікон, які будуть потомками стандартних класів. Для ініціалізації потрібно створити змінні певних типів для всіх активних елементів діалогового вікна у створеному для нього класі і задати їм початкові значення.

Для передачі даних, які були введені в діалоговому вікні, найпростішим способом є закріплення за цим діалоговим вікном структури, в якій будуть описані глобальні змінні відповідно до порядку ініціалізації активних елементів вікна.

Етапи створення діалогового вікна в даній курсовій роботі:

1.Створення власного класу діалогового вікна class CMyDialog:public CDialog. Об‘ява для елементів керування змінних властивостей класу :

змінні другої категорії Control – CEdit m_text, що забезпечують прямий доступ до елементів керування.

2.Ініціалізація змінних властивостей класу:

m_text=_T();

m_List=_T();

3.Обмін даними з елементами діалога

void CMyDialog::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)

{

CDialog::DoDataExchange(pDX);

DDX_Text(pDX,IDC_EDIT,m_text);

DDX_LBString(pDX,IDC_LIST,m_List);

}

4.Організація результатів виконання діалогу після натиснення кнопок OK, Cancel

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар