Можливості Mathcad, Детальна інформація

Можливості Mathcad
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 966
q

\x9602l\xD608\x0088\x3706\xFC02Є\x1307

q

\x9602l\xD608\x0088\x3706\xFC02Є\x1307

q

\x9602l\xD608\x0088\x3706\xFC02Є\x1307

qq

Вкажіть мишею на кнопку — «Палітра векторів та матриць» — математичної панелі та натисніть ліву кнопку миші. З(явиться відповідна палітра. Натисніть на ліву верхню кнопку цієї панелі, виберіть число рядків і стовпців та введіть у мітки-заповнювачі потрібні дані.

Можна також вибрати команду «Matrix» в меню «Insert».

Натисніть клавішу «=» для одержання результату обчислень.

.

Щоб обчислити обернену матрицю, наберіть на клавіатурі A^-1=

.

Щоб знайти визначник матриці, наберіть на клавіатурі «|» або натисніть відповідну кнопку на палітрі векторів та матриць.

|A|=326.

Розв(язування рівнянь чисельно

, а потім запишітьі Mathcad знайде корінь (1.621).

Виконання операцій в символьній формі

.

.

.

Ви можете виконувати операції в символьній формі, вказуючи вираз та вибираючи відповідні команди в меню «Symbolics». Там ви знайдете команди спрощення, розкладання на множники, факторизації, диференціювання, інтегрування, розв(язування рівнянь, операцій з матрицями і т. і.

Аналіз даних та їх підгонка за допомогою стандартних вбудованих функцій

Розглянемо приклад.

Смуга пропускання: b:=10 z:=ksmooth(t,sp500,b)

Вище наведено результат дії функції згладжування «ksmooth» системи Mathcad, застосованої до даних, що описуються рядом «S&P500». Ви можете спробувати задати різні значення (1(50) смуги пропускання «b» згладжуючого вікна.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes