Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції., Детальна інформація

Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції.
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 84.1
Скачувань: 1471
Асоційоване підприємство — підприємство, у якому інвестору належить блокуючий (більше 25%) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім чи сумісним підприємством інвестора.

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» ведеться за субрахунками:

961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства».

962 «Втрати від спільної діяльності»,

963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства».

По дебету рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі» та його субрахунків відображається сума визнаних втрат, по кредиту — списання втрат на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 961 «Втрати від .інвестицій в асоційовані підприємства» ведеться облік втрат, пов'язаних і: зменшенням частки інвестора в чистих доходах об'єкти інвестування (зокрема, внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків), або зменшенням власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших події (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 962 «Втрати від спільної діяльності» ведеться облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування (зокрема, внаслідок одержання спільними підприємствами збитків) або зменшенням їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства» ведеться облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування (зокрема, внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків) або зменшенням їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

Рахунок 97 «Інші витрати» призначено для обліку витрат, які виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

собівартість реалізованих майнових комплексів (залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією майнових комплексів);

втрати від неопераційних курсових різниць (втрати за активами і зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

Сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій

Списання необоротних активів (залишкова вартість списаних необоротних активів та втрати, пов’язані з їх ліквідацією, - демонтаж, розбирання тощо)

Інші витрати звичайної діяльності

По дебету рахунка 97 “ Інші витрати” відображається, як зазначалося раніше, сума визнаниз витрат, по кредиту - списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Порядок відображеня в обліку витрат і доходів від іншої звичайної діяльності наведено в таблиці 7.2.

Облік витрат і доходів від надзвичайних подій

Не відносяться до звичайної діяльності підприємства, а є окремими об'єктами обліку витрати і доходи від надзвичайних подій.

Надзвичайна подія — подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

До витрат від надзвичайних подій належать:

— витрати від стихійного лиха;

втрати від техногенних катастроф і аварій;

інші надзвичайні витрати.

Зазначені витрати можуть бути частково відшкодовані страховою організацією (якщо майно було застраховано), з бюджету та іншими сторонніми організаціями.

Для обліку витрат і доходів, які виникають внаслідок надзвичайних подій, Планом рахунків передбачені рахунки 99 «Надзвичайні витрати» та 75 «Надзвичайні доходи».

По дебету рахунка 99 «Надзвичайні витрати» відображається сума визнаних витрат, по кредиту — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

До витрат, пов'язаних з надзвичайними подіями, належать як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (вартість використаних матеріалів, заробітна плата, нарахована працівникам, послуги сторонніх організацій тощо).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes