Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс", Детальна інформація

Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 43.2
Скачувань: 2220
В т.ч. Собівртість 166,5 0,7 338,8 0,7 536,1 0,69 695,2 0,69

Витрати на збут 9,5 0 23,5 0 33 0,04 49,5 0,05

Адмін. Витрати 86,4 0,4 176,2 0,4 250,5 0,32 292,9 0,29

5 Прибуток або збиток від

реалізації 70,8 0,3 147,4 0,3 236,6 0,31 305,9 0,31

6 Фінансові доходи 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Фінансові витрати 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Інші доходи 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Інші витрати 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Балансовий прибуток 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Податок на прибуток 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Чистй прибуток -26,4 -0,1 -55,4 -0,1 -49,1 -0,1 -53,7 -0,1

За результатами вертикального аналізу рентабельності можна судити про постійні збитки товариства. Витрати постійно перевищують доходи на 11% і тільки в третьому кварталі витрати перевищують доходи на 4 %, і в вчетвертому на 5%. В третьому кварталі собівартість збільшуєть на 2,4% і в четвертому на 1,6%. Також спостерігається тенденція до постійного зростання витрат на збут з першого по четвертий квартал. Але при цьому зменшуються адміністративні витрати.

Виходячи з проведених розрахунків (таблиця 1) можна сказати, що в цілому доходність операційної діяльності за період з першого до третього кварталу збільшилась. Такі зміни відбулись за рахунок збільшення продажу.

Питома вага валового прибутку в обсязі продажу в порівнянні з першим кварталом зросла на . Зміни відбулись за рахунок зменшення питомої ваги повної собівартості продукції в чистому доході від реалізації. Можливо, це стало поштовхом до збільшення адміністративних витрат в тому ж кварталі (в третьому).

Балансовий прибуток в другому кварталі збільшується в 3,15 рази, а його питома вага в валових доходах – в 1,7 рази. Причиною було збільшеня валового прибутку та зменшення долі собівартості продукції.

В цілому ж відслідковується негативна тенденція до збільшення за розглянутий період валових витрат та їх долі в валових доходах, особливо за рахунок збільшення собівартості продукції. Лише по цих статтях спостерігається збільшення частки в доході. Завдяки такій тенденції відбувається зниження рентабельності.

Незмінним залишається зростання долі собівартості продукції та зменшення долі адміністративних витрат. Можливо, збільшення самої суми адміністративних витрат можна пояснити тим, що підприємство виплачує свій борг перед працівниками, який виник ще в минулому році. Також в плановому періоді ми маємо балансові збитки замість балансового прибутку. Підприємству доходів не вистачає для покриття адміністративних витрат.

Отже, можна сказати, що підприємству не вистачає доходів, які воно отримує від реалізації своєї продукції.

PRIVATE Форма ДО

Оцінка ліквідності і фінансової стабільності ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes