Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс", Детальна інформація

Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 43.2
Скачувань: 2220
Найменування показника 01.01.00 01.04.00 01.07.00 01.10.00 01.01.01 2 до 1 3 до 2 4 до 3 5 до 4Показники ліквідності 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Коефіціент абсолютної платоспроможності 0,114 0,059 0,107 0,040 0,083 0,517 1,814 0,378 2,074

2 Коефіціент швидкої платоспроможності 0,211 0,059 0,107 0,146 0,132 0,279 1,814 1,371 0,905

3 Коефіціент повного покриття 0,778 0,641 0,671 0,626 0,626 0,825 1,046 0,932 1,000

4 Покриття запасів і витрат 0,194 0,241 0,297 0,236 0,266 1,246 1,232 0,793 1,127

5 Співвідношення ліквідних і неліквідних активів 0,307 0,285 0,400 0,350 0,348 0,928 1,405 0,874 0,996

Показники стабільності 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Коефіціент автономії 0,481 0,515 0,452 0,476 0,495 1,070 0,878 1,052 1,040

2 Коефіціент заборгованості 0,772 0,848 0,951 0,932 0,945 1,098 1,122 0,980 1,014

3 Коефіціент фінансування 1,604 1,646 2,101 1,957 1,907 1,026 1,277 0,932 0,974

4 Співвідношення власного робочого капіталу і всіх обігових коштів -0,286 -0,559 -0,490 -0,598 -0,598 1,957 0,876 1,221 0,999

5 Коефіціент маневреності -0,385 -1,046 -3,988 -3,085 -3,776 2,719 3,813 0,774 1,224

Проаналізувавши ліквіднісь і фінансову стабільність ТОВ “Авто Бізнес Сервіс” Слід зазначити,що фінансовий стан по товариству через деякі показники, такі як коефіцієнт абсолютної платоспроможності. З відомих показників і доступних зовнішньому аналізу найбільш точно характеризує платоспроможність і показує яку частину поточної заборгованості можна погасити негайно за рахунок грошових коштів. При розрахунку алгоритму цього показника для вітчизняних підприємств нормальним вважається значення від 0,05 до 0,15. Отже в першому кварталі коефіцієнт абсолютної платоспроможності дорівнює 0,059 , а грошові кошти збільшуються в порівнянні з попереднім періодом, то це свідчить про позитивну тенденцію щодо абсолютної платоспроможності. В другому кварталі коефіцієнт абсолютної платоспроможності збільшується до 0,107, грошові кошти також суттєво збільшуються, що свідчить про позитивну тенденцію, на відміну від тенденції у третьому кварталі – коефіцієнт абсолютної платоспроможності зменшується і грошові кошти зменшуються також, що свідчить про критичну ситуацію на підприємстві. Але в четвертому кварталі ситуація йде на поправку. Розглядаючи коефіцієнт швидкої платоспроможності – показник з першого по третій квартал зростає, а в четвертому йде на спад і дорівнює 0,132, що є негативною тенденцією. І взагалі, близькість значення до одиниці і його збільшення є позитивною тенденцією, хоча показник і росте, але значно віддалений від одиниці, що характеризує підприємство з негативної сторони. Коефіцієнт повного покриття менший одиниці, отже це свідчить що фінансування поза оборотними активами відбувається за рахунок поточної заборгованості і кризовий стан на підприємсті, а іноді про можливе банкрутство. Але непогана ситуація складається у другому кварталі, коли показник повного пориття, хоча і менший за одиницю, збільшується на 0,03 Покриття запасів і витат: цей показник постійно коливається. Взагалі, присутність простроченої дебіторської заборгованості знижує реальну платоспроможність. Коефіцієнт автономії, хоча має невисоке значення, в третьому на 0,024 і в четвертому на 0,019 кварталі зростає , що свідчить про позитивну тенденцію, тобто підприємство більш стійке у ці періоди. Аналізуючи коефіцієнт заборгованості можна зробити висновок, що цей показник в першому і другому кварталі стрімко зростає, що свідчить про негативну тенденцію, хоча в третьому і четвертому кварталах цей показник зменшується це не характеризує підприємство з позитивної сторони.Коефіцієнт фінансування в першому і другому кварталі стрімко зростають , що свдчить про збільшення фінансової залежності, але в третьому і в четвертому кварталі фінансова залежність йде на спад, що позитивно впливає на підприємство. Хоча в другому кварталі спостерігається деяке збільшення показника співвідношення власного робочого і всіх обігових коштів, але ситуація залишається критичною в усіх періодах через негативне значення власного оборотного капіталу. Коефіцієнт маневреності постійно коливається, що свідчить про негативні наслідки для підприємства.

Отже, взагалі, щодо ліквідності і фінансової стабільності можна зробити висновок, що підприємство знаходиться не в кращому стані майже по всім показникам, за якими проводився аналіз. Прослідковується деяке покращення загальної фінансової стабільності і ліквідності у другому кварталі, але це не має великого впливу на загальну картину по підприємству.

Всі показники, що характеризують прибутковість підприємства ТОВ “Авто Бізнес Сервіс” знаходяться у дапазоні нижче нуля , що ні про яку прибутковість не може йти й мови. Тобто можна зробити висновок, що підприємство збиткове . І тільки показники прибутковості обігових активів мають не від`ємне значення. Хоча і , починаючи з третього кварталу показники прибутковості збільшують свої значення, але це не дає підстави вважати, що суттєво змінюється фінансовий стан піприємства.

Щодо показників ділової активності: оборотність обігових активів постійно зростає, так само, як і обіговість активів, а оборотність дебіторської заборгованості зменшується, але в четвертому кварталі зростає. Зростання оборотності обігових активів – позитивна тенденція. Також спостерігається зростання оборотносі дебіторської заборгованості, що є признаком позитивної тенденції для фінансового стану підприємства.Оборотність грошових коштів (рази) постійно зростає розглядається як позитивна тенденція, але в першому кварталі цей показник дорівнює 0,5, що характеризує неефективність грошового обігу на підприємстві, а також невисокий рівень рентабельності використання грошових коштів.

PRIVATE Оцінка прибутковості і ділової активності ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes