/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, Детальна інформація

Тема: Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1327
Скачати "Реферат на тему Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку"
Сторінки 1   2   3   4   5   6  
МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" (переглянутий у 1992 р.).

Метою цього стандарту є вимоги до надання інформації про зміни грошових коштів підприємства та еквівалентів протягом певного часу за допомогою Звіту про рух грошових коштів.

МСБО 8 "Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення класифікації, розкриття та облікового підходу до певних статей звіту про прибутки та збитки з тим, щоб всі підприємства складали та надавали звіт про прибутки та збитки на послідовній основі.

МСБО 9 "Витрати на дослідження та розробки" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до витрат на дослідження та розробки.

МСБО 10 "Непередбачені події та події, які відбуваються після дати балансу" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати для обліку та розкриття непередбачених подій і подій які відбуваються після дати балансу.

МСБО 11 "Будівельні контракти" (переглянутий у 1993 р.).

Мета даного стандарту – розкрити обліковий підхід до доходів та витрат пов‘язаних з будівельними контрактами.

МСБО 12 "Облік податків на прибуток" (переглянутий у 1996 р.)

Даний стандарт слід застосовувати для обліку податків на прибутки у фінансових звітах.

МСБО 13 "Подання поточних активів та поточних зобов'язань" (переформатований у 1994 р).

Цей стандарт слід застосовувати при поданні поточних активів та поточних зобов‘язань у фінансових звітах.

МСБО 14 "Звітна фінансова інформація за сегментами" (переформатований у 1994 р.).

Мета подання інформації за сегментами – надати користувачам фінансових звітів інформацію про відносний розмір, внесок у прибуток та тенденції розвитку різних галузей і географічних зон, в яких функціонує диверсифіковане підприємство, з тим, шоб користувачі могли скласти власну інформаційно обгрунтовану думку про піприємство в цілому.

МСБО 15 "Інформація, що відображає вплив зміни цін" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати при відображенні впливу зміни цін на оцінки, що використовуються при визначенні результатів господарської діяльності та фінансового стану підприємства.

МСБО 16 "Основні засоби" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до основних засобів (матеріальних активів).

МСБО 17 "Облік оренди" (переформатований у 1994 р.).

Це стандарт слід застосовувати для обліку оренди (передання активів в тимчасове використання).

МСБО 18 "Дохід" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до доходу, який виникає в результаті певних операцій та подій.

МСБО 19 "Витрати на пенсійне забезпечення" (переглянутий у 1993 р.).

Метою цього стандарту є визначення, у якому випадку витрати на пенсійне забезпечення визнаються як витрати, а також яку сумму цих витрат слід визнати.

МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати в обліку та при розкритті інформації про державні гранти, а також при розкритті інформації про інші форми державної допомоги.

МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" (переглянутий у 1993 р.).

Цей стандарт слід застосовувати в обліку операцій в іноземній валюті та при переведенні фінансових звітів закордонних господарских одиниць, які включаються до звітів підприємства.

Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Коментарі до даного документу
Додати коментар