/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, Детальна інформація

Тема: Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1326
Скачати "Реферат на тему Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку"
Сторінки 1   2   3   4   5   6  
МСБО 22 "Об'єднання компаній" (переглянутий у 1993 р.).

Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до об‘єднання компаній. Стандарт охоплює як придбання одного підприємства іншим, так і окремі випадки об‘єднаня інтересів, коли визначити покупця неможливо.

МСБО 23 "Витрати на позики" (переглянутий у 1993 р.).

Метою данного стандарту є визначення облікового підходу до витрат на позики.

МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати, коли йдеться про зв‘язані сторони та операції підприємства, що звітує, та зв‘заними з ним сторонами.

МСБО 25 "Облік інвестицій" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати в обліку та розкритті інформації про інвестиції.

МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати до звітів щодо програм пенсійного забезпечення при складанні таких звітів.

МСБО 27 "Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства" (переформатований у 1994 р.).

Даний стандарт слід застосовувати для складання та надання консолідованих звітів групи підприємств, які контролюються материнською компанією, та в обліку інвестицій в дочірні компанії.

МСБО 28 "Облік інвестицій в асоційовані компанії" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати інвестору в обліку інвестицій в асоційовані компанії.

МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати до основних фінансових звітів будь-яких підприємств, що складають звітність у грошових одиницях країни з гіперінфляцією.

МСБО 30 "Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних фінансових установ" (переформатований у 1994 р.).

Даний стандарт слід застосовувати для фінансових звітів банків та подібних фінансових структур.

МСБО 31 "Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах" (переформатований у 1994 р.).

Цей стандарт слід застосовувати до обліку часток в спільних підприємствах.

МСБО 32 "Фінансові інструменти: розкриття та подання" .

Даний стандарт встановлює певні вимоги до подання інформації про балансові фінансові інструменти та визначає інформацію, яку слід розкривати як про балансові, так і позабалансові фінансові інструменти.

МСБО 33 "Прибуток на акцію".

Метою цього стандарту є опис принципів для визначення та подання прибутку на акцію, що покращить зіставність показників даяльності різних підприємств за один період чи одного підприємства в різних облікових періодах.

У деяких випадках, якщо МСБО дозволяє два облікових підходи до подібних операцій та подій, один підхід визначається як базовий, а другий – як дозволений альтернативний підхід.

Міжнародні стандарти носять рекомендаційний характер та торкаються окремих питань обліку активів, зобов‘язань, капіталу, доходів, витрат та різних господарських операцій. Наприклад, стандарт № 4 розглядає питання обліку зносу основних засобів, № 13 – представлення поточних (оборотних) активів та поточних (короткосрокових) зобов‘язань, № 18 – визнання доходів і т. д. За правилом, рекомендована ними практика обліку тих чи інших господарчих подій відрізняється багатоваріантістю. Це є характерною рисою стандартів обліку багатьох країн, наприклад США. Слід зазначити, що МС в цілому знаходяться під значним впливом американської облікової системи.

2.3. Використання МСБО у практиці бухгалтерського обліку підприємств України.

Загальновідомо, що для досягнення Україною бажаного рівня розвитку необхідно реформувати різні сектори економіки і в першу чергу – фінансовий, в якому найважливіше місце відводиться банкам. Процесс реформування банківської ситеми повинен охопити всі елементи банківського сектора, включно із бухгалтеським обліком та звітністю. Причому їх реформування в першу чергу передбачає перехід до МСБО, що дозволяють реально відображати фінансовий стан банку та передбачати тенденції розвитку капиталу на ринку.

На даний момент 15 пілотних банків відпрацьовують на практиці нові форми обліку та звітності, проводять відповідну підготовку персоналу. Два банки – Перший українськи міжнародний банк та "Сос‘єте Женераль Україна", працюють за МС з моменту їх створення. інші банки перейшли на бухгалтерську систему за міжнародними стандартами з початку 1998 року. Для реализації програми реформування бухобліку в Україні створені робочі групи в які входять керівники та спеціалісти основних департаментів НБУ та комерційних банків, вчені. Програму підтримують МВФ, Центральний банк Нідерландів, Британський фонд ноу-хау, Агенство міжнародного розвитку США, ТАСІС, ЕС.

Реалізація програми відбувається шляхом перегляду українських СБО з точки зору МСБО, виданням та розробкою нових планів рахунків НБУ та комерційними банками.

Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Коментарі до даного документу
Додати коментар