/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Документація й інвентаризація, Детальна інформація

Тема: Документація й інвентаризація
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2452
Скачати "Реферат на тему Документація й інвентаризація"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
1 2 3 4 5

308 Бухгалтерські звіти й баланси організацій та пояснювальні записки до них:

а) зведені річні Постійно - * За відсутності річних - постійно

** За відсутності річних - 10 років

б) річні Постійно 10 років

в) квартальні 3 роки 3 роки**

309 Звіти з фінансування:

а) зведені річні Постійно - *3а відсутності річних - постійно

б) річні Постійно 10 років ** За відсутності річних - 10 років

в) квартальні 3 роки* 3 роки** *** За відсутності річних і кварталь-них – 10 років

г) місячні 1 рік*** 1 рік**** **** За відсутності річних і квартальних - 10 років

310 Передаточні, розділювальні, ліквідаційні баланси й додатки, пояснювальні записки до них Постійно 10 років

311 Протоколи засідань комісій з розгляду й затвердження звітів і балансів:

а) річні Постійно 10 років *3а відсутності річних - постійно

б) квартальні 3 роки* 3 роки** **3а відсутності річних -10 років

312 Аналітичні таблиці з розроблення й аналізу річних звітів і балансів Постійно 5 років

315 Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських записів (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції та накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо) 3-роки* 3 роки* *3а умови завершення ревізій. Уразі виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ зберігаються до винесення остаточного рішення

316 Особові рахунки:а) робітників та службовців, студентів 75 років - "В" 75 років - "В"

б) одержувачів пенсій, і державної допомоги 5 років* 5 років* * Після завер-шення виплати допомоги і пенсій; для одноразової допомоги

317 Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості (в тому числі на машинних носіях) 5 років* 5 років* *3а відсутності особових рахун-ків - 75 років

318 Інвентарні картки та журнали обліку основних засобів 3 роки* 3 роки* *Після ліквідації основних засобів

319 Доручення на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей (у тому числі анульовані доручення) 3 роки 3 роки

320 Гарантійні листи 3 роки 3 роки

321 Облікові реєстри (Головна книга, журнали-ордери, розроблювальні таблиці тощо) 3 роки* 3 роки* *3а умови завер-шення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжнос-тей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення оста-точного рішення

322 Допоміжні й контрольні книги, журнали, картотеки, касові книги, оборотні відомості 3 роки* 1 рік* * За умови завершення ревізій. У разі виникнення спорів, розбіжностей, слідчих і судових справ – зберігаються до винесення остаточного рішення

323 Книги обліку депонованої заробітної плати, журнали реєстрації виконавчих листів 3 роки 3 роки

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар