/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Військово-патріотичне виховання особового складу підрозділу, Детальна інформація

Тема: Військово-патріотичне виховання особового складу підрозділу
Тип документу: Реферат
Предмет: Військова справа
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2036
Скачати "Реферат на тему Військово-патріотичне виховання особового складу підрозділу"
Сторінки 1   2   3   4   5  
ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ШЛЯХИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В АРМІЇ

Виховання захисників Української держави має бути в своїй основі національним і відповідати вимогам її Конституції, законів.

Головною метою виховання військовослужбовця повинно стати формування його як громадянина, патріота своєї держави, який на основі набуття соціального, військового досвіду, фізичного удосконалення, успадкування духовних надбань українського народу, досягне достатнього рівня розвитку політичної, військової, правової, моральної, Трудової, художньо-естетичної культури, здатний відстояти національні інтереси України. .

Пріоритетними напрямками системи виховання військовослужбовців мають стати:

формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання всіма силами забезпечувати розквіт держави, готовності зі зброєю в руках захищати її суверенітет і незалежність;

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, до жінок, до дітей, до героїчного минулого рідного народу. До історії України;

формування почуття патріотизму, поваги до Збройних Сил України, ветеранів визвольної боротьбі, любові до бойової техніки та зброї, гордості за досягнення національної військової науки; - прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну та народів інших держав;

формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою й українською військовою термінологією;

виховання поваги, до Конституції, законодавства, статутів Збройних Сил, державної та військової символіки України;

пошук шляхів для розвитку індивідуальних здібностей, талантів військовослужбовців і забезпечення необхідних умов для самореалізації особистості;

забезпечення повноцінного фізичного виховання та розвитку молоді, охорони та зміцнення її здоров'я:

формування у юнаків готовності до безконфліктного, толерантного спілкування з іншими в більш екстремальних умовах військової служби. виключення випадків нестатутних взаємостосунків;

подальше поглиблення розвитку таких загальнолюдських якостей як патріотизму, відповідальності, справедливості, правдивості, колективізму, доброти та інших доброчинностей;

Шляхами вдосконалення процесу виховання військовослужбовців маїють стати:

реформування спрямованості і змісту виховання, відповідно до вимог Конституції, Воєнної доктрини України, наповнення його національним змістом;

впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які б відповідали подальшому всебічному розвиткові особистості юнака, враховували б історичний досвід, військового виховання молоді України;

координація зусиль військових органів з державними і громадськими інституціями у справі виховання особистості патріота нашої держави;

розробка та впровадження у навчально-виховної процес результатів науково-філософських, психолого-педагогічних Досліджень з проблем виховання військовослужбовців;

встановлення тісного зв'язку з трудовими, навчальними колективами, сім'ями, з яких були призвані на службу в армію юнаки;

розробка чітких державних стандартів, критеріїв вихованості військовослужбовців Збройних Сил України;

докорінні зміни у підготовці та перепідготовці військових кадрів, які відповідають за виховну роботу з молоддю;

розвиток в умовах армії та флоту різноманітних громадських молодіжних об'єднань, клубів за інтересами, вподобаннями, з метою всебічного розвитку особистості; :

широке використання у навчально-виховному процесі позитивних надбань української національної культури та культур інших народів.

2.2. ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Виховання військовослужбовців Збройних Сил України повинно проходити в контексті загальною розвитку особистості, у процесі засвоєння ними суспільного досвіду. Цілеспрямований виховний вплив, що має на меті формування справжнього захисника держави, досягає найбільшого ефекту за умови дотримання відповідних методологічних принципів. Вони дають можливість логічно пов'язати вікові, педагогічні, соціально-психологічні аспекти розвитку особистості у процесі виховання в єдину психолого-педагогічну лінію.

Запропоновані принципи розвитку готовності особистості до служби в ЗСУ не суперечать, а значно доповнюють., розширюють тлумачення таких вже усталених базових принципів психології, як принципу єдності свідомості і діяльності, детермінізму, розвитку системності, інших.

Такими принципами є:

Принцип національної спрямованості та врахування суспільно-історичного досвіду України в підготовці молоді до захисту держави;

Гуманізація процесу виховання;

Сторінки 1   2   3   4   5  
Коментарі до даного документу
Додати коментар