Сальвадор та Фінляндія, Детальна інформація

Сальвадор та Фінляндія
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Військова справа
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1370
ВНП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ

1. ВНП на душу населення. Основний показник, за яким Світовий Банк (Міжнародний банк Реконструкції та Розвитку) групує країни, поділяючи їх на розвинені та ті, що розвиваються. В 1987 році у Сальвадорі, де тривала партизанська війна та боротьба за владу, ВНП на душу населення становив 1070 доларів США. У Фінляндії показник – 22120 доларів США. У 1995 році ВНП на душу населення в Сальвадорі, де політична ситуація стабілізувалася, зріс до 1610 доларів. У Фінляндії він знизився до 20580 доларів США.

2. Середньорічний рівень зростання ВНП на душу населення. Цей показник відображає темпи загального економічного зростання. У 1965-1989 роках для Сальвадора рівень зростання ВНП на душу населення був -0,4%. Проте в цей період Сальвадор пережив як економічне піднесення, так і майже повне розорення внаслідок громадянської війни. Середньорічний рівень зростання ВНП на душу населення у Фінляндії в 1965-89 роках порівняно низький, 3,2%. У 1989-1995 роках рівень зростання ВНП на душу населення в Сальвадорі стає дещо вищим:2, 8%. Рівень зростання ВНП Фінляндії знизився до 1,8%.

ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ

3. Середньорічний рівень зростання ВВП. У 1965-1980 році середньорічний рівень зростання ВВП Сальвадора становив 4,3%, а Фінляндії 4,1%. Проте вже в 1980-1990 роках у Сальвадорі цей показник піднімається до 16,4%, а в Фінляндії становить 5, 8%. У 1990-1995 роках для Сальвадора рівень зростання ВВП лишається високим, 11, 2% , тим часом як у Фінляндії становить 1, 8%. Це свідчить про поступовий вихід Сальвадора з економічної кризи і про стабільність економіки Фінляндії.

4.Середньорічний рівень зростання продукції сільського господарства. Зростання продукції сільського господарства вигідне Сальвадору, як країні, що не може поки що забезпечити себе харчами, але не Фінляндії з її перевиробництвом харчових продуктів. У 1965-1980 роках рівень зростання продукції сільського господарства в Сальвадорі становив 3,6% , у Фінляндії 0%. У 1980-1990 роках в Сальвадорі, де тривала громадянська війна, рівень зростання продукції сільського господарства становив –1,1%, а в Фінляндії –0, 2%. Подолавши політичну кризу, Сальвадор потроху стабілізував виробництво сільськогосподарських продуктів, і в 1990-1995 роках середньорічний рівень зростання продукції сільського господарства становив 1,2%.

5. Середньоічний рівень зростання продукції промисловості. Рівень зростання продукції промисловості у Сальвадорі у 1965-1980 роках був ще порівняно високий: 3,6% , тим часом як у Фінляндії зростання було відсутнє: 0%. Внаслідок політичної кризи в Сальвадорі у 1980-1990 роках рівень упав до -1,1%, у Фінляндії також знизився до -0,2. Пізніших даних по Фінляндії немає, у Сальвадорі рівень зростання продукції промисловості дещо збільшився і в 1990-1995 становив 1,2%.

6.Середньорічний рівень зростання продукції обробної промисловості. У 1965-1980 роках рівень зростання продукції обробної промисловості у Сальвадорі та Фінляндії був приблизно на одному рівні: 4,6 та 4,9%.

7. Середньорічний рівень зростання виробництва послуг. У 1965-1980 роках середньорічний рівень зростання виробництва послуг у Сальвадорі та Фінляндії був приблизно на одному рівні: 4,3% та 4,8%. Внаслідок кризи в Сальвадорі рівень упав до 0,7% в 1980-1990 роках, а в Фінляндії зріс і становив 5,3 %. У 1990-1995 роках рівень становить відповідно 2,3% для Сальвадора (суттєве покращення) та -2,7% для Фінляндії.

СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА

8. Частка продукції сільського господарства у ВВП. У ВВП Сальвадора у 1965 році частка продукції сільського господарства становила 29%, а в Фінляндії 16%. В 1980 році у Сальвадорі частка піднялася до 38%, а в Фінляндії зменшилася до 12%. В 1995 році частка продукції сільського господарства у ВВП Сальвадора впала до надзвичайно низького рівня 14%, а в Фінляндії становила 6%.

9. Частка продукції промисловості в ВВП. У 1965 році частка продукції промисловості у ВВП Сальвадора становила 22%, а у ВВП Фінляндії 37%. У 1980 році для Сальвадора цей показник не змінився, а у ВВП Фінляндії частка зросла до 49%. Не змінилася частка продукції промисловості у ВВП Сальвадора і в 1995 році, тим часом як у Фінляндії знову знизилася до рівня 37% за рахунок зростання частки сфери послуг.

10. Частка продукції обробної промисловості в ВВП. У 1965 році частка продукції обробної промисловості у ВВП Сальвадора становила 18%, а у ВВП Фінляндії – 23%. У 1980 році частка знижується до 16%, а для Фінляндії значення показника 35%. У 1995 році даних про Сальвадор немає, у Фінляндії частка продукції обробної промисловості у ВВП зменшується до 28%.

11. Частка виробництва послуг у ВВП. У 1965 роц частка виробництва послуг у ВВП Сальвадора становила 49%, у ВВП Фінляндії 47%. У 1980 році для Сальвадора цей показник зменшився до 40%, а для Фінляндії до 35%. У 1995 році частка виробництва послуг у ВВП Сальвадора збільшилася до 65%, а у ВВП Фінляндії впала до 28%.

РІВЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

12. Значення індексу людського розвитку. Значення індексу людського розвитку Сальвадора у 1993 році було доволі низьким - 0,576. Індекс людського розвитку Фінляндії високий - 0,935.

13. Тривалість життя. Тривалість життя у 1985 році в Сальвадорі становила 63 роки, у 1995 зросла до 64 років. У Фінляндії відповідно 75 та 77 років.

14. Коефіцієнт смертності немовлят. Коефіцієнт смертності немовлят у 1980 році у Сальвадорі становив 81, у 1995 році зменшений до 36. У Фінляндії цей коефіцієнт у 1980 році мав значення 8, у 1995 році зменшений до 5.

15. Неписьменність серед дорослих. У 1985 році неписьменних серед дорослих мешканців Сальвадора було 28%. У Фінляндії у 1985 році неписьменність дорослих перебував на середньому рівні нижче 5% ; у 1995 році дещо зросла – до 5%.

16. Питома вага учнів у відповідній віковій групі (початкова освіта). Питома вага учнів у віковій групі, що відповідає початковій освіті, в 1980 році становила у Сальвадорі 75 для жінок та чоловіків. У Фінляндії відповідно 96 та 97. У 1993 році у Сальвадорі питома вага зросла до 80 і 79 відповідно, а в Фінляндії зрівнялася на відмітці 100.

17. Питома вага учнів у відповідній віковій групі (середня освіта). У 1980 році питома вага учнів у віковій групі, що відповідає середній освіті, в Сальвадорі становила 23 для жінок та 26 для; у Фінляндії відповідно 105 і 94. У 1993 році для Сальвадора відповідно 30 і 27, а у Фінляндії 130 та 110.

18. Питома вага учнів у відповідній віковій групі (вища освіта). У 1980 році питома вага учнів у віковій групі, що відповідає вищій освіті, у Сальвадорі становила 4, а у Фінляндії 32. У 1993 році показники зросли: у Сальвадорі до 15, а в Фінляндії до 63.

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ

19. Енергоспоживання на душу населення. Фінляндія, як уже було зазначено, є однією з країн з найвищим енергоспоживанням на душу населення, що пояснюється її суворим кліматом та енергомістким виробництвом. У 1980 році енергоспоживання становило тут 5230, а в 1994 зросло до 5997. Сальвадор, навпаки, є країною з дуже низьким рівнем енергоспоживання: у 1980 році воно становило 280, а в 1994 зросло до 370.

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

20. Промислові викиди вуглекислого газу на душу населення. Сальвадору, як і більшості інших слаборозвинених країн, характерна невисока кількість промислових викидів вуглекислого газу на душу населення, так як країна не досягла достатнього рівня промислового розвитку: 0,5 тон у 1980 році і 0,7 тон у 1992 році. У Фінляндії кількість викидів більш ніж у 10 разів більша, проте держава працює над захистом довкілля та поліпшенням екології: 11,8 тон на душу населення у 1980 році зменшилися до 8,3 тон у 1992 році.

При порівнянні соціально-економічного розвитку двох країн – Сальвадора і Фінляндії – стають очевидні ті ознаки, що відрізняють розвинені країни від країн,що розвиваються. Сальвадор – відстала країна,якій важко впоратися з економічною відсталістю,кризою, реформувати економіку. Фінляндія – одна з найрозвинутіших країн світу,що реформує свою економіку для ще більшої інтеграції в систему світового господарства.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Международные экономические отношения / под редакцией В. Рыбалкина. – Москва, 1997.

Основи економічної теорії. За редакцією Мочерного С. В. – Тернопіль, 1993.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes