/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Звіт про практику в Міськвиконкомі, Детальна інформація

Тема: Звіт про практику в Міськвиконкомі
Тип документу: Реферат
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1580
Скачати "Реферат на тему Звіт про практику в Міськвиконкомі"
Сторінки 1   2   3   4  
- Відомості про засновників (тут мають міститися дата народження, паспортні дані, місце проживання), сплачений збір у сумуі 75 гривень. Збір повинен сплачуватися на рахунок в банку. Засновники в заяві вказують відомості про себе, дату прийняття статуту, цілі діяльності громадської організації, юридичну адресу, підписи засновників, прикласти печатк.нотаріус перевіряє дійсність підписів, звіряючи їх із зразками підписів, та перевіряючи дієздатність осіб, завіряє документ печаткою.на протязі 2 місяців після подання документів міська рада приймає рішення і ивдає реєстраційне свідоцтво і рішення про реєстрвцію.

На прикінці проходження практики в органах місцевого самоврядування, нам надали для ознайомлення положення про юридичний відділ міської ради від 12 квітня 1998 року та посадову інструкцію завідуючого юридичним відділом коломийської міської ради того жчисла. З них можна слідуючі висновки. По - перше завідуючий юридичним відділом призначається на посаду і звільнюється з неї головою міської ради, а у своїй діяльності підпорядковується керуйочому справами виконкому. На мою думку це утворює досить великий контраст, який можна загладити, виклавши статтю у такій редакції: «Завідуючий юридичним відділом призначається на посаду і звільнюється з неї головою міської ради за поданням керуючою справами виконкому».

Що стосується обов’язків референта і завідуючого відділом, то вони ідентичні.

Щодо другої сесії Коломийської міської ради, яка відбулася 29 травня 2002 року в залі засідань.

Перш за все пан Юращук оголосив відсутніх і запитав чи немає відомостей про їх місце перебування. Далі було оголошено, проект порядку денного, який складався з 16 пунктів і вислухано пропозиції, щодо його зміни чи доповнення, а також відбулося голосування «За і «Проти», такогопорядку денного. Далі було обрано лічильну комісію шляхом відкритого голосування у складі 5 чоловік. Першою йшла доповідь про виконання міського б’юджету за перший квартал 2002 року.було зазначено, що скоротили свою діяльність 11 підприємств. Дуже великі суми недосплати податків фізичними особами, а також підприємствами, серед яких відмітились завод «Сільмаш», «КРП», Щитинно - щіткову фабрику. Що стосується видатків з місцевого б’юджету, то це були переважно видатку у вигляді субвеній. Всього використано 2 млн. 633 тис. грн. Також було відмічено, що доходи від орендної плати є резервами для виплати заборгованості по заробітній платі. Тут мався на увазі коледж «комп’ютерних наук». Варто зазначити, що на сесії були присутні працівники телебачення і представники громадськості. Що правда не було прокурора, який був відсутній з об’эктивних причин. Після обговорення вказаного питання оголосили проект рішення, за який було проголосовано.

Слідуючим пунктом порядку денного було вирішення питання про надання дозволу ДВП «Пролісок» щодо відчуження майна, а саме, пральної автоматики. Аргументом була інформація, що ДВП не виконує свою діяльність і вже досить давно. Також це підприємство має заборгованість перед б’юджетом, отже, якщо вказане майно буде продане, то за рахунок цих коштів можна погасити заборгованість. Варто зазначити, що всі питання, які виносяться на порядок денний перед цим вивчаються постійними комісіями. Дана комісія проголосувала «за» надання вказаного дозволу, оскільки обладнання є старим і габаритним, що негатавно впливає на сам процес його використання. Відмічалось, що після продажі обладнання підприємсту залишається приміщення і статут, а це означає, що при виникненні необхідності можна придбати нове устаткування, і надавати населенню відповідні послуги. Зваживши всі факти слуханням було прийняти рішення про надання такого дозволу.

Досить багато часу (біля 3 годин) зайняло питання про внесення змін до регламенту змін міської ради. Виступав депутат Бойчук, який зачитував пункти регламенту в новій редакції після чого депутати голосували за кожний пункт окремо. В процесі вирішення цього завдання поставали окремі питання. Першим з них була пропозиція про необхідність своєрідної»дошки оголошень» тобто такої. Вітрини, де б вивішувалися всі акти прийняті міською радою. Обговоривши це питання виирішили надати його підготувати до слідуючої сесії депутату Романюку. Після цього зробив зауваження депутат Григорович, який запропонував, щоб усі статті, написані народним депутатом були допущені до друку без перешкод. Він зізнався, що зазнає що зазнає таких перешкод і ні одна його стаття не була надрукована, оскільки його точка зору не співпадається із загальнопрйнятою.

Досить великі дискусії велись стосовно такої пропозиції, щоб, усі матеріали надавались депутатам у випадку скликання позачергових або експертних сесій перед їх початком. Пан Оліградський виступив категорично «проти». Оскільки ці обов’язки покладались на нього. Про те незважаючи на це рішення було прийняте.

Було розглянуто багато питань, які неможливо описати детально. Більшість з них стосувались землі, питання про надання землі біля автостанції на будівництво церкви, було винесено на засідання земельного комітету, яке відбулось через тиждень.

Наступний етап проходження практики відбувся з ЗАТ «Прикарпаття» ми перш за все звернулися до юридичного відділу. На жаль, дана юридична особа, як і більшість підприємств в нашій державі, перебуває в економічній скруті, взагалі то на грані банкрутства. Юридичний відділ представлений тільки однією особою Кончак В.В. він пояснив нам, що мета товариства полягає у реалізації економічних, соціалльних, професійних і творчих інтересів акціонерів і працівників товариства, а також в отриманні прибутку від діяльності по задоволення соціальних потреб, напрямки і форми , які визнаються законодавством а також статутом товариства.

Варто зазначити, що нормативна база є достатньою для, того щоб отримати всю необхідну інформацію юридичного характеру. Крім різного роду систематизації нормативних актів, тут є ще періодичні видання юридичної преси, з яких можна дізнатися найновіші новини, про внесення змін чи доповнень до діючогозаконодавства.

Взагалі, виходячи із статуту даногопідприємства, то воноздійснює різного роду діяльність, починаючи від виготовлення різних виробів з металу, здебільшого побутовогопризначення , та проведення прогнозів, що до модернізації технологій з метою покращення якості продукції. На даний момент вся торгівля, погашення боргів, а також інші операції відбуваються, в ЗАТ «Прикарпаття», за рахунок бартеру, осекільки коштів, як таких підриємство не має.

Тепер перейдемо безпосередньо до юридичного відділу вказаного товариства. Він має досить широке коло повноважень, а саме:

1) забезпечує додержання законності в діяльності підприємства і захист, його правових інтересів. Це означає, що юрист повинен вести нагляд за діяльністю підприємства і і слідкувати, щоб вона не виходила за межі дозволеного Законодавством України.

2) Перевіряє на відповідність законодавству акти і документи. Сюди входить візування наказів керівника підприємства, перевірка трудових договорів тощо. В випадку не відповідності законодавству, тексту того чи іншого акту, документу, юрист повинен звернути на це увагу керівника підприємства. Звичайно останній діє на власний розсуд, але щобуникнути багатьох неприємностей , які можуть виникнути через порушення вимог закону, він може прислухатися до порад юриста.

3) Надає консультації, по факту правопорушень на виробництві. Туту мається на увазі те, що юрист при виявленні правопорушень з боку власника підприємства повинен надати прцівникові про всі права останнього, а також захистити іх.

4) Здійснює представництво в державних органах влади. Сюди також входить представництво, підприємсва, як в цілому так і окремих його підрозділів в суді. Саме юрист є своєрідним обличчям підприємства в органах державної влади.

5) При ймає участь у розробці і проведення заходів щодо зміцнення договірної, фінансової та трудової дисципліни. Наприклад, проводяться різного роду міроприємства, де де працівники зміцнюють трудову дисципліну. Одним з заходів виховного характеру є притягнення винного працівника до відповідальності.

6) Приймає участь у підготовці умов господарських договорів і здійснює контроль за їх виконанням. Варто зазначити, що процедура укладення господарських договорів є сама по собі досить складною. Особи по черзі надсилають, одна одній свої пропозиції щодо укладення договорів, а також самі проекти договорів і дуже важливим є детальне вивчення проекту і розрахунок випадків, коли умови проекту можуть бути використані проти проти самого підприємства і недопустити цього. Якщо юрист буде неуважним , це є передумова для того що можуть бути великі збитки на підприємстві.

7) Контролює своєчасність подання документів, видання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів, необхідних для пред’явлення притензій та позовів, відзив на них. Відомо, що у випадку невиконання однією із сторін умов господарського договору, слідуюча сторона керуючись господарсько - процесуальним кодексом україни, повинна зробити спробу позасудового врегулювання спору шляхом пред’явлення другій стороні притензій. Звісно, її повинні супроводжувати і інші документи, які оформляються в якості додатків. Це може бути наприклад довідка з банку про, те що друга сторона не оплатила надані їй послуги тощо.

8) Облік і збереження справ, що перебувають в провадженні, а також завершиних провадженням судових та господарських справ.

Звичайно, тут відділ має значно більше повновпажень, але я звернув увагу, на найголовніші, на мій погляд.

Пізніше юрист надавав нам деякі справи для ознайомлення. Всі ці справи,як правило стосувалися відшкодування збитків з боку ЗАТ «Прикарпаття», різним фізичним і юридичним особам.

Взагалі, на мій погляд оцінка діяльності даного підприємства є незадовільною, а отже і діяльність його зводиться до покривання своїх боргів, не одержуючи при цьому жодних прибутків. Якщо, умова виробництва не покращатся, то вонозазнає повного краху, тобто стане банкрутом. А це тягне за собою, як втрату робочих місць, так і масу інших проблем пов’язаних з цим тощо.

Наступний тиждень після проходження практики в ЗАТ»Прикарпаття» , відбувався в міському суді Коломиї. Даний суд розглядає кримінальні справи, порушені за скоєні злочини на території Коломиї, або її мешканцями, спори за адміністративними позовами, та цивільними позовами. Перші ж дні нашого перебування в суді, ми були присутні при розгляді кримінальної справи. Варто зазначити, що в коломийському міському суді є 3 судді, які розглядають наприклад, цивільні спори залежно івд вулиць де проживають сторони. Те ж саме стосується, кримінальних справ. В даному випадку головував на засіданні, суддя Васильківський Володимир Методійович. Якщо порівняти даний процес із вказівками процесуального законодавства, то можна зрозуміти, що тут вони досить непогано реалізуються. На початку судового засідання суддя Васильківський В.М. перевірив наявність всіх учасників процесу і виявив, що близько 7 осіб відсутні. Не змігши вияснити причини їх відсутності суддя вирішив розпочати роботу. Перш за все було викликано свідка з зали засідання, потім замісника прокурора, прочитав протокол останнього допиту, складений слідчим і підписаний підсудними. Копії цього протоколу були вислані підсуднім, ще до судовогозасідання для ознайомлення. Підсудніх було троє, один з яких знаходився під вартою. Суддя по черзі звертався до кожногоз підсудніх з питанням про освіту, сім’ю, вік, наявність роботи, дітей тощо. Прицьому виявлялось, що підсудній Гордій, якого тримали під вартою, вже тричі, був судимий і відбував покарання у вигляді ув’язнення, в загальній кількості 7 років. Двоє других підсудніх - Лаврук і Рябих - ніколи раніше не притягалися до кримінальної відповідальності і мали досить позитивні характеристики. Після того, як з’ясувались їхні дані, суддя роз’яснив їм їх права та оголосив склад суду, запитавши у інших учасників процесу чи викликає даний склад довіру чи ні. Отримавши позитивну відповідь, суддя поцікавився у підсудніх про те чи їх захищатиме адвокат, на що підсудні відповіли, що захищатимуть себе самі.

Підсудніх було звинувачено в тому, що вони викрали таксофон фірми «Укртелеком», продавши його невідомій особі за 15 гривень; прооникнули незаконно в один із ларків, який знаходиться біля автостанції;продукти харчування, зробили спробу зломати двері іншого кіоску, а аткож магазину в іншій частині міста, зробили розбійний напад на громадянина, в наслідок чого він одержав легкі тілесні ушкодження, а також поніс моральну та матеріальну шкоду; здійснили пограбування квартири, господарка, якої поїхала на Різдво до батьків.

Далі суддя спитав, чи визнають підсудні свою вину повністю чи частково. Ніхто повністю не визнав своєї вини в повному обсязі: Гордій не визнав епізода з таксофоном, Лаврук - розбійного нападу і пограбування квартири, рябих - повністю всіх крадіжок.

Після цього суддя разом із зам прокурора почали допитувати підсудніх про подробиці їх дій. При чому підсудній Гордій вперто говорив, що не крав таксофон і лише після перерви визнав це. Звертає увагу, по цій справі і те, що Гордій, з його слів, ознайомлений не був, а просто підписав; хоча з другого боку не знайшов,що сказати на питання судді, як же він написав своєю рукою , що з протоколом ознайомлений. Кидалось в очі і те що Гордій старався вигородити своїх співучасників беручи всю вину на себе. Так на початку допиту він стверджував, що підсудні Лаврук і Рябих нічого не знали про вчинені ним крадіжки, а також Лаврук нічого не знала про розбійний напад і пограбування квартири. Як, виявилось пізніше, Рябих знав про всі задумані злочини, але був відсутній оскільки їздив в село. Він не виконав свого обов’язку, адже він не перешкодив вчиненню злочинів, і не повідомив цю інформацію в правоохоронні органи, як повинен був це зробити.

На питання судді чи була це спеціально організована злочинна група, Гордій заперечив. Він сказав спочатку, що ніякої змови не було, а а всі злочини вчинялися без попереднього обговорення і планування цього; пізніше ж розібравшись, в злочині, підсудний Гордій вимушений був признатися , що все ж таки це була злочинна організована група, і що всі розмови про майбутнє вчинення злочину були нічим іншим, як пануванням злочину.

Всі троє підсудніх заявили, що каються в скоєнні злочинів і більше такого не повториться. Що стосується Гордія, то тут виникають сумніви стосовно його правдивості, але двоє інших були досить налякані. Далі суддя з прокурором допитували потерпілих. Найбільше мені запам’яталося опитування представника цивільного позивача «Укртелекому». Зайнявши своє місце за трибуною, дана особа пред’явила документ, який засвідчував, що він є представником в суді для ознайомлення. Після цього він дав свідчення, за якими викрадення таксофону є повним безгуздям. Діло в тому, що даний предмет не можливо просто так підключити до телефонної мережі, крім цього він не складає ніякої матеріальної цінності для простих осіб, крім цього вартість даного апарату складає 1674 грн.

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар