До пробоеми профвідбору абітурентів на прикладі пелагогічних спеціальностей, Детальна інформація

До пробоеми профвідбору абітурентів на прикладі пелагогічних спеціальностей
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Педагогіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 975
3. Особливості спілкування Комунікативні і організаторські здібності

Реагування на конфліктні ситуації

Вміння слухати

Вміння виразно і зв’язно говорити Методика КОС-1

Методика К.Томаса

Методика В.Маклені

Методика В.Маклені4. Психічні процеси Увага: - розподіл

- переключення

Мислення:

- мислення, пам’ять Методика ВН-2

Складання чисел з переключенням

Методика “Складні асоціації”Діагностування абітурієнта по всіх цих показниках (їх у нас 11), а потім аналіз і узагальнення одержаної інформації - громіздкий і складний процес.

Тому, виникає необхідність виділення серед них найголовніших, стержневих якостей, без аналізу яких неможливо прийти до висновку про професійну придатність особистості, у нашому прикладі до педагогічної діяльності.

Ми рахуємо, що до групи стержневих у даному випадку якостей необхідно віднести перш за все такі з них :

- емоційна стабільність особистості;

- комунікативні та організаторські здібності;

- вміння виразно і зв’язно говорити;

- мислення і память.

Чому ми зупиняємось саме на цих показниках?

Високий ступінь емоційної нестабільності (невротичності) розглядається сьогодні як показник професійної непридатності до педагогічної праці, так як люди з таким показником деформують відносини з іншими людьми, характеризуються авторитарністю , через значну вразливість тяжко і тривалий час переносять конфлікти, не можуть “взяти себе в руки”. Вони нерідко пригнічені, що їм заважає створювати “мажор” (А.С. Макаренко) у класі та ін.

Педагогічна діяльність передбачає активні контакти з іншими людьми, вміння налагоджувати взаємовідносини з ними, організацію і згуртування учнівського колективу на виконання тих чи інших завдань. Тому, важливо провести діагностику комунікативних і організаторських здібностей абітурієнтів.

Високі вимоги ставляться до мови вчителя, його вміння ясно, чітко і логічно висловлювати свої думки.

Необхідно також вивчати деякі індивідуальні особливості розумової діяльності і виявляти при цьому випадки низького рівня її розвитку (аж до дебільності). Так, наприклад, повна нездатність виконувати завдання на логічність мислення, трактувати прислів’я та інші тести як правило свідчить про недостатню логічність, критичність розуму, низьку здатність до спілкування, утворення понять та ін.

Таким чином, необхідною умовою успішного оволодіння професійною майстерністю є досить високий розвиток мислення і пам’яті людини.

Це та мінімальна кількість стержневих якостей особистості, без вивчення яких неможливо зробити висновок про її професійну придатність до праці вчителя.

Розглянемо нижче організаційно-методичні основи проведення діагностування абітурієнта по виділених нами показниках оцінки.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes