Вивчення психологічних параметрів усвідомлення професійного образу майбутніми практичними психологами, Детальна інформація

Вивчення психологічних параметрів усвідомлення професійного образу майбутніми практичними психологами
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Психологія
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1562
Опитувальник Г.Айзенка нейротизм 15,5 13,1 11,7 13,2 Манна Уітні 0,05

Опитувальник Ч.Спілбергера особистісна тривожність 54,1 55,5 35,8 47,4 -//- -//-

Опитувальник А.Мегрябана прагнення до прийняття 129 142 150 162,7 -//- -//-

страх неприйняття 128 105 132 130 -//- -//-

Опитувальник Е.Шострома самоактуаліза-ція 41,8 78 60,8 63,2 -//- -//-

Опитувальник фактор A 4,6 6,5 7,2 7,5 Біно- -//-

Кеттела фактор C 5,3 7,0 4,8 4,5 міальний -//-

(форма А) фактор G 5,7 6,3 6,0 6,2 -//- -//-

фактор L 4,4 4,0 5,2 4,8 -//- -//-

фактор O 6,3 6,8 6,0 6,5 -//- -//-

фактор Q3 4,7 7,6 6,5 7,2 -//- -//-

фактор Q11 6,1 4,9 5,1 5,0 -//- -//-

Методика октанта III 6,8 6,5 7,2 6,5 -//- -//-

ДМС октанта IV 7,7 5,1 5,5 5,0 -//- -//-

Т.Лірі октанта VII 7,8 9,6 9,7 10,0 -//- -//-Встановлений нами взаємозв`язок між показниками розвитку характеристик майбутнього практичного психолога як комплексу особистісних (доброзичливість, відвертість, толерантність, легкість у спілкуванні, активність тощо), суб'єктних (прагнення допомагати іншим, здатність до співчуття, схильність до самоповаги, прояв творчої активності тощо) та індивідних (емоційна стійкість, врівноваженість, контроль емоцій тощо) якостей та типом скоординованості особистісних смислів відносин студентів до компонентів професійної діяльності підтверджує динамічний характер професійного самовизначення студентів-практичних психологів.

В нашому дослідженні психологічних параметрів усвідомлення професійного образу майбутніми практичними психологами досить цікавим виявився факт змінення семантичних інтерпретацій образу професійної діяльності без відповідних змінень в особистісних характеристиках. Тому, слід враховувати так звані неконтрольовані фактори (іноді неусвідомлювані) формування професійних смислів. Тому ми можемо передбачити, що учбово-професійна діяльність складається не тільки з трансляції предметного змісту навчальних ситуацій, але й з передачі суб`єктивного досвіду осіб, з якими студент входить у взаємодію. Однак, ця ділянка роботи залишаєтся у перспективі дослідження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ананьєв Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: 1969.

2. Артемьева Е.Ю. Психология субъективной семантики. - М.:1980.

3. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. - М.: 1990.

4. Вірна Ж.П. Формування професійного ставлення до клієнта в процесі підготовки практичних психологів. Автореферат дисер. На здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. - К.: 1996.

5. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. - К.: 1988.

6. Давыдов В.В. Категория деятельнооти и психического отражения в теории А.Н. Леонтьєва. - Вестник Моск. ун-та. Серия №14. “Психология”, 1979. - № 4. - С. 25-41.

7. Климов Е.А. Поихология профессионального самоопределения. - М.: 1996.

8. Леонтьев Д.А. Структурная организация смысловой сферы личности.- Автореферат диссертации на соиск. науч. степени канд. психол. наук. - М.: 1988.

9. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. - М.: 1988.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes