Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік, Детальна інформація

Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік
Тип документу: Дипломна
Сторінок: 32
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1467
Чернігівська 214,98 58,09 58,32 42,20 8,53

Луганська 212,96 42,93 50,19 33,21 25,39

Вінницька 197,51 53,63 48,99 41,48 8,98Як видно з наведених даних, різниця між показниками найбільш розвинених та відсталих регіонів складає декілька разів.

Регіональні диспропорції позначаються на криміногенній ситуації в країні, сприяючи утворенню областей з підвищеною концентрацією злочинності, міграції кримінально-активних елементів.

Як свідчить аналіз, до криміногенних факторів в економічній сфері можна віднести:

технічна відсталість основних фондів, зниження рівня науково-технічного потенціалу;

недостатність інвестицій;

повільне реформування інституційних відносин;

значні диспропорції в структурі економіки;

виникнення нових форм господарювання, різке зростання кількості господарюючих суб’єктів;

функціонування потужного тіньового сектору, перш за все підпільної економіки;

скорочення обсягу ВВП;

існування паралельного неконтрольованого грошового обігу;

бартерізація фінансової системи;

значний зовнішній борг;

складність та неефективність податкової системи;

істотні регіональні диспропорції в розвитку економіки.

До чинників антикриміногенного характеру належать:

розширення форм залучення інвестицій в країну;

зростання обсягів промислового виробництва;

відносна стабільність курсу національної грошової одиниці, невисокі темпи зростання та відсутність різких коливань рівня інфляції та цін;

нормалізація ситуації з внутрішнім державним боргом, зростання обсягу державних надходжень та зменшення рівня дефіциту державного бюджету;

наявність ядра областей з високим потенціалом економічного розвитку.

Соціальна сфера

7. Рівень матеріального забезпечення населення

7.1. В 2001 р. збереглася тенденція зменшення реальних грошових доходів населення - основного джерела існування більшості громадян.

Таблиця 8

Динаміка реальних грошових доходів населення

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes