Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві, Детальна інформація

Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 816
за_________місяць 200_року

Продукція План Фактично Виконання плану, %

кільк-ть, шт. Сума, грн. кільк-ть, шт. Сума, грн. з обсягу з номенк-латури

Машино-комплект А 540 27000 500 25000 92.59 92.59

Машино-комплект Б 350 7000 358 7160 102.28 100.0

Машино-комплект В 620 24800 610 24400 98.38 98.38

Запасні частини - 8700 - 9000 103.45 -

Послуги іншим підрозділам - 5500 - 8500 154.54 -

Разом - 73000 - 74060 101.45 96.71Згідно з другим варіантом, Рпл.н обчислюється за формулою:

,

де, Вк.н – обсяг невиконаних завдань за всіма видами продукції.

Це обчислення можна проілюструвати на прикладі таблиці 2. План із загального обсягу виробництва перевиконано на 1.45%:

;

:Як бачимо, план з номенклатури продукції не може бути виконаний більше, ніж на 100 %, оскільки невиконання плану з однієї номенклатурної позиції не компенсується перевиконанням плану з інших видів продукції. Якщо не виконано завдання хоча б з одного виду продукції, то це означає, що план з номенклатури вже не буде виконано.

Узагальнюючим показником ритмічності роботи певного підрозділу є коефіцієнт ритмічності, який характеризує календарну відповідність фактично виконаної роботи встановленому плановому завданню. Він обчислюється за формулою:де,

Кр – коефіцієнт ритмічності виробництва за певний розрахунковий період (здебільшого за місяць);

Т – кількість календарних відтинків часу, на яку поділену розрахунковий період (днів, декад);

Вк.ф – фактичний обсяг продукції, виготовлений за t-й відтинок часу (день, декаду) у встановленому вимірі, у межах запланованого (перевиконання не враховується);

Вк.пл – обсяг продукції, передбачений планом на розрахунковий період.

При обчисленні ритмічності за елементарний календарний відтинок часу береться здебільшого робочий день (доба). Досить часто, особливо в одиничному й дрібносерійному виробництві, розрахунковий період (місяць) поділяється на декади (Т=3). За цих умов у розрахунку може братися не кінцева, а валова продукція.

, коефіцієнт ритмічності виробництва становить:The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes