Бібліографічна діяльність в ДІС, Детальна інформація

Бібліографічна діяльність в ДІС
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Культура
Автор: Олексій
Розмір: 7.3
Скачувань: 2029
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмета

“Бібліографічна діяльність в ДІС”

Варіант 3.

Організацій бібліографічної діяльності бібліотек.

Зміст і напрямки бібліографічної роботи бібліотеки філії (аналіз розділу річного плану роботи).

ПЛАН

Поняття “організація бібліографічної роботи”.

Планування бібліографічної роботи.

Довідково-бібліографічне обслуговування і бібліографічне навчання читачів.

Сучасний стан бібліографічної діяльності.

Список використаної літератури.

Поняття “організація бібліографічної роботи”. Включає комплекс таких важливих питань, як планування, облік і звітність, аналіз виконаної роботи, розподіл обов’язків між працівниками ЦБА, підвищення їх бібліографічної кваліфікації, координація і кооперація, методичне забезпечення.

Бібліографічну роботу ведуть всі структурні підрозділи ЦБА (ЦБ, бібліотеки – філіали), які займаються обслуговування читачів. Загальне керівництво покладається на методично-бібліографічний відділ. Штат бібліографічного відділу визначається кількістю читачів, яких обслуговує дана ЦБА (рахується, що на 8 тисяч читачів – один бібліограф.

Бібліографічна роботи здійснюється у відповідності з єдиним планом роботи ЦБА.

План висвітлює основні напрями роботи (наприклад, формування і ведення ДБА, складання бібліографічних посібників, довідково-бібліографічне обслуговування і бібліографічне інформування. Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування і бібліографічне навчання читачів, методична допомога бібліотекам-філіалам у веденні їх ДБА і організації бібліографічного обслуговування; заходи по підвищенню бібліографічної кваліфікації працівників ЦБА), а також кількісні показники (наприклад, кількість списків, картотек, довідок, бесід, консультацій, і бліотечно-бібліографічних уроків, бібліографічних оглядів та ін.). Терміни підготовки і прізвища відповідальних виконавців.

При плануванні бібліографічної роботи потрібно виходити із можливостей і кожної бібліотеки зокрема, і ЦБА в цілому.

На протязі року всі бібліотеки ведуть облік і відквітовуються про бібліографічну роботу. Завдяки обліку ліквідується дублювання. Здійснюється діючий контроль за своєчасним і якісним виконанням запланованої роботи. Облік здійснюється у відповідності з інструкціями і методичними рекомендаціями.

В кінці року підводяться підсумки бібліографічної роботи, аналізуються її результати. Аналіз дозволяє одержати потрібні дані про ефективність окремих видів бібліографічної роботи, виявити та ліквідувати недоліки. Особливо дуже важливо, спів ставити послуг і планові показники; проводити порівняльну характеристику у реалізації планів по роках (за декілька попередніх років); накреслити перспективи розширення бібліографічних послуг. Одержані дані допоможуть зрозуміти причин відмовлень, допоможуть удосконалювати бібліографічне обслуговування у відповідності з сучасними потребами. При цьому слід враховувати взаємозв’язок бібліографічного обслуговування і процесів рекомендації і видачі літератури. Працівники відділів обслуговування ЦБ і бібліотек-філіалів звичайно мають можливість установити так званий зворотний зв’язок з читачами, так необхідний для вивчення ефективності бібліографічного обслуговування і підвищення його рівня.

Бібліографічна робота в ЦБА організовується таким способом, що кожен підвідділ має визначене коло обов’язків по виконанню єдиного плану. Методично-бібліографічний відділ ЦБ в централізованому порядку виконує деякі види бібліографічної роботи (наприклад, складає інформаційні списки нових видань, які надходять до ЦБА; задовольняють найбільш складні запити читачів, установ і організацій, розміщених в районі обслуговування бібліотеки; підготовляє списки по типових запитах для бібліотек-філіалів – до знаменних і пам’ятних дат; звіряють рекомендаційні посібники з центральним алфавітним каталогом).

У тих бібліотеках, де не виділений бібліографічний відділ, бібліографічні функції у більшості випадків покладаються на працівників читального залу, так як саме тут найчастіше зосереджується ДБА бібліотеки.

При розподілі обов’язкові по виконанню бібліографічної роботи неодмінно повинні враховуватись спеціальна освіта і практичний досвід бібліотекаря, його інтереси і нахил до окремих бібліографічних процесів, психологічні особливості. Довідково-бібліографічне обслуговування і бібліографічну навчання читачів ведуть, як правило, всі бібліотекарі. Такий підхід сприяє досягненню найкращих результатів. У невеликих бібліотеках (сільських філіалах) ЦРБ) відповідальність за бібліографічну роботу покладається на завідувача філіалом (старшого бібліотекаря).

Методичну і практичну допомогу сільським бібліотекам надає ЦРБ.

Розстановка бібліографічних кадрів і розподіл бібліографічних обов’язків між бібліотеками і бібліотекарями входять у компетенцію інформаційно-бібліографічного відділу, який узгоджує свої дії з дирекцією ЦБ.

У функції відділу входить:

а) планування бібліографічної роботи та контроль за її виконанням;

б) впровадження в бібліографічну справу наукової організації праці;

в) формування єдиного ДБА системи бібліотек регіону;

г) довідкове та інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів ЦБ, а також читачів, установ, підприємств,організацій регіну;

д) надання методичної і практичної допомоги філіалам ЦБ з бібліографічних питань;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes