/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Баланс підприємства, Детальна інформація

Тема: Баланс підприємства
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 2891
Скачати "Реферат на тему Баланс підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
__________________________________________________________

Дата висилання

Дата одержання

Строк поданняАКТИВ Код рядка На початок року На кінець року

1 2 3 4

І.ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ІНШІ ПОЗАОБОРОТНІ АКТИВИ

Основні засоби:

залишкова вартість.................................................................…..................................................... ........

знос */02/.....................................................................................................................................................

первісна вартість*/01/...............................................................................................................................

Нематеріальні активи:

залишкова вартість.................................................................. .......................................................

знос*/02/...............…….............................................................…..............................................................

первісна вартість*/04/..........................................................….................................................................

Незавершені капітальні вкладення/33,35,61/.....................………...........................................................

Устаткування/07/....................................................................................................................….....................

Довгострокові фінансові вкладення/58/...............................................…………………….....................

Майно в оренді/11/................................................................................................…............................. ........

Інші позаоборотні активи.............................................................................…..................................

Всього по розділу I…………………..............................................................................................................

ІІ.ЗАПАСИ І ЗАТРАТИ

Виробничі запаси /05,06,08,10/........................ .......... ... .............................................................................

Тварини на вирощуванні і відгодівлі/09/..................................................................................................

Малоцінні і швидкозношувані предмети:

залишкова вартість...……………………... ....... ......................................….........................................

знос*/13/......................... ......... ........................................................ ............….........................................

первісна вартість*/12/..............…….........................................................................................................

Незавершене виробництво/03,20,21,23,29,30,36,43,44/...........................................................................

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар