/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Баланс підприємства, Детальна інформація

Тема: Баланс підприємства
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 2891
Скачати "Реферат на тему Баланс підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Витрати майбутніх періодів/31/......................................................…….....................................................

Готова продукція/40/.............................................................….....................................................................

Товари:

купівельна вартість/41/ , . ............. .......... ...............................................................................................

товарні надбавки */42/. ......... .... .... .......................................................................................................

продажна вартість*/41/..............................................................................................................…..........

Всього по розділу II....................... .................................................................................................................

III.ГРОШОВІ КОШТИ,РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ

Товари відвантажені, не сплачені в строк/45/...........................................................................................

Розрахунки з дебіторами:

за товари , роботи і послуги , строк сплати яких не настав/62,76/................................................

за товари . роботи і послуги , не сплачені в строк/62,76/.................................................................

по векселях одержаних/59/....................... ............... .................... .........................................................

з податкових розрахунків/67/..............................………………….................................……….........

з бюджетом/68/...........................................................................................................................................

з персоналом за іншими операціями/73/..............................................................................................

по авансах виданих/61/.................... ............ ............ ...............................……........................ .............

з учасниками/75/........................................................................................................................................

з дочірними підприємствами/78/.................... ............................. ........................................................

з іншими дебіторами/63,70,71,72,73,76,84./................................................... .....................................

Короткострокові фінансові вкладення/58/..........................................................................................

Грошові кошти:

каса/50/........................................................................................................................................................

розрахунковий рахунок/51/....................................................................................................................

валютний рахунок/52/..............................................................................................................................

інші грошові кошти/54,55,56/.................................................................................................................

Використання позикових коштів/82/. ..................... ........ ................................. .......................................

Інші оборотні активи..............................................................................................................................

Всього по розділу III................................................................................ .......................................................

БАЛАНС /сума рядків 070,150,320/.............................................................................................................

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар