/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір безвідсоткової цільової позики, Детальна інформація

Тема: Договір безвідсоткової цільової позики
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1606
Скачати "Реферат на тему Договір безвідсоткової цільової позики"
Сторінки 1   2   3   4  
5.1. Строк надання позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ становить з моменту ________________

______________________________________________________________________________.

(надходження грошей на р/р ПОЗИЧАЛЬНИКА, переказ грошей КРЕДИТОРОМ)

5.2. Строк, вказаний у п.5.1 Даного Договору, може бути продовжений за згодою Сторін.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

6.1. По закінченні строку, вказаного в п.5.1 Даного Договору, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується протягом ___________ повернути суму позики.

6.2. Позика повертається у безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок КРЕДИТОРА.

6.3. ПОЗИЧАЛЬНИК протягом __________ після переказу суми позики КРЕДИТОРУ зобов’язаний повідомити останнього про переказ коштів шляхом ______________________.

(телеграфом, факсом тощо)

6.4. КРЕДИТОР протягом ________________ після надходження суми позики на свій розрахунковий рахунок зобов’язаний повідомити ПОЗИЧАЛЬНИКА про це _____________.

(телеграфом, факсом тощо)

7. СТРОК ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і є дійсним до моменту його остаточного виконання, проте у будь-якому випадку до "__" _______ 19__ р.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За порушення умов Даного Договору винна Сторона відшкодовує завдані збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. ПОЗИЧАЛЬНИК несе наступну відповідальність за Даним Договором: _________

______________________________________________________________________________.

8.3. КРЕДИТОР несе наступну відповідальність за Даним Договором: ______________

______________________________________________________________________________.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

______________________________________________________________________________

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування

______________________________________________________________________________.

або поруку з боку, в основному, ПОЗИЧАЛЬНИКА)

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

(арбітражне застереження)

10.1. Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до чинного законодавства України в Арбітражному (третейському суді із зазначенням конкретного третейського суду або зазначити порядок формування цього третейського суду).

10.2. Сторони постановляють, що всі можливі претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом _________ днів з моменту одержання претензії.

11. ЗМІНИ УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

11.1. Умови Даного Договору мають однакову зобов’язувальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документу.

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар