/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір безвідсоткової цільової позики, Детальна інформація

Тема: Договір безвідсоткової цільової позики
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1606
Скачати "Реферат на тему Договір безвідсоткової цільової позики"
Сторінки 1   2   3   4  
11.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

12. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками Сторін за Даним Договором є:

ПОЗИЧАЛЬНИК: ____________________________ телефон ____________________.

КРЕДИТОР: _________________________________ телефон ____________________.

13. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

14.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством.

14.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.

14.4. Сторони зобов’язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробітництво до дотримання лише тих вимог, що містяться у Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх комерційних зв’язків.

15. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін

15.1. КРЕДИТОР:

Місцезнаходження офісу: ___________________________________________________.

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон ___________, телетайп __________________, факс _____________________.

Розрахунковий рахунок №_____________ в ___________________________________,

(назва банківської установи)

МФО ___________________, КОД ________________________.

Кореспондентський рахунок банку КРЕДИТОРА: ______________________________.

15.2. ПОЗИЧАЛЬНИК:

Місцезнаходження офісу: ___________________________________________________.

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон ___________, телетайп __________________, факс _____________________.

Розрахунковий рахунок №_____________ в ___________________________________,

(назва банківської установи)

МФО ___________________, КОД ________________________.

Кореспондентський рахунок банку ПОЗИЧАЛЬНИКА: __________________________.

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар