/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір постачання товару, Детальна інформація

Тема: Договір постачання товару
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1103
Скачати "Реферат на тему Договір постачання товару"
Сторінки 1   2   3   4   5   6  
\x00B2

иймання товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

14.3. Отримавши товар, ПОКУПЕЦЬ повинен телеграфом з повідомленням підтвердити отримання товару протягом __________________ з моменту _______________.

15. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

15.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до "____" _________ 19___ р.

15.2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати або змінити договір за _______________ до його закінчення, Даний Договір вважається пролонгованим на строк ______________________________________.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

16.1. За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

16.2. ПОКУПЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність:

за _______________________________ штрафна неустойка в розмірі _________________%

(конкретне порушення)

від суми ________________________________.

(договору, боргу)

16.3. ПОСТАЧАЛЬНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність:

за ______________________________ штрафна неустойка в розмірі __________________%

(конкретне порушення)

від суми ________________________________.

(договору, боргу)

16.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань протягом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі _________________.

16.5. За порушення інших умов Даного Договору винна сторона несе наступну відповідальність: ___________________________________________________________________.

17. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

______________________________________________________________________________

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування чи поручництво

______________________________________________________________________________.

з боку як ПОСТАЧАЛЬНИКА, так і ПОКУПЦЯ)

18. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

18.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України в Арбітражному суді (третейському суді із зазначенням конкретного третейського суду чи вказати порядок формування цього третейського суду).

18.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом ______________ днів з моменту отримання претензії.

19. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

19.1. Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим укладанням письмового документа.

Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Коментарі до даного документу
Додати коментар