/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір постачання товару, Детальна інформація

Тема: Договір постачання товару
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1103
Скачати "Реферат на тему Договір постачання товару"
Сторінки 1   2   3   4   5   6  
19.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

20. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:

ПОСТАЧАЛЬНИК: ______________________________ телефон __________________.

ПОКУПЕЦЬ: ____________________________________ телефон _________________.

21. ОСОБЛИВІ УМОВИ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

22. ІНШІ УМОВИ

22.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

22.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством (або зазначається конкретний нормативний документ).

22.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

23. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН НА МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

23.1. ПОКУПЕЦЬ:

Місцезнаходження офісу: ___________________________________________________.

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон ___________, телетайп __________________, факс _____________________.

Розрахунковий рахунок №_____________ в ___________________________________,

(найменування банківської установи)

МФО ___________________, КОД ________________________.

Кореспондентський рахунок банку ПОКУПЦЯ: ______________________________.

Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:

1. Для вагонних відправлень: ________________________________________________.

2. Для контейнерів: ________________________________________________________.

3. Для відправлення водяним транспортом: ____________________________________.

4. Для відправлення повітряним транспортом: _________________________________.

23.2. ПОСТАЧАЛЬНИК:

Місцезнаходження офісу: ___________________________________________________.

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон ___________, телетайп __________________, факс _____________________.

Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Коментарі до даного документу
Додати коментар