/   Реферати  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Бібліотека   Портфель   Замовлення  
Mobile  Mac  Linux  Windows  Партнерам і рекламодавцям  Зона зареєстрованих користувачів  Результати пошуку  Форум  Новини  Новини  Події  Куплю/продам  Кlubніка  МегаДОСТУП  Новини сайту  Про проект  Зворотній зв`язок  Рекламодавцям  Контакт 

Автоматизація виробництва. Етапи розвитку та перспективи., Детальна інформація

Тема: Автоматизація виробництва. Етапи розвитку та перспективи.
Тип документу: Курсова
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Дерев'янко С.В.
Розмір: 0
Скачувань: 5349
Скачати "Курсова на тему Автоматизація виробництва. Етапи розвитку та перспективи."
Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра АКІТРеферат

на тему:

"Автоматизація виробництва.

Етапи розвитку та перспективи."

Виконав:

студент групи АКС 1-2

Дерев\x0313янко Сергій

Перевірив:

Ладанюк А.П.

Київ – 2003

ЗМІСТ

1 Вступ 3

2 Історія розвитоку автоматики 4

3 Основні поняття та терміни в автоматиці 7

4 Проблеми автоматизації 12

5 Висновок 13

6 Список використаної літератури 14ВСТУП

Технологічний процес в промисловості нерозривно зв’язаний з її автоматизацією технологічних процесів. Автоматизація ефективно застосовується на сучасному етапі розвитку людства з метою досягнення зростання показників ресурсозбереження, поліпшення екології навколишнього середовища якості та надійності продукції. В зв'язку з бурхливим розвитком мікропроцесорної техніки і персонально електронно-обчислювальних машин, функціональні можливості яких дають змогу використовувати найдосконаліші методи в рамках сучасних складних систем управління. Мікропроцесорні пристрої та електронно-обчислювальних машини, пов’язані між собою обчислювальними та керуючими мережами з використанням загальних баз даних, дозволяють впроваджувати комп’ютерні технології у нетрадиційній сфері діяльності підприємства, що проявляється в інтеграції виробничих процесів та управління ними.

Головним напрямом автоматизації в агропромисловому комплексі на сучасному етапі є створення комп\x05F3ютерно-інтегрованих виробництв. Основою систем автоматизації стали функціональні можливості мікропроцесорних систем управління, при створенні яких вирішальну роль відіграють такі фактори, як використання принципів інтеграції, розподіленого управління, програмних комплексів. При автоматизації виробництва об’єктом є не окремий технологічний процес чи агрегат, а технологічний комплекс із складними взаємозв’язками між його підсистемами.

Підвищити оперативність управління, максимально враховувати виробничу ситуацію дає можливість розширення функціональних можливостей сучасних мікропроцесорних систем управління пов\x0313язано із значно зрослою кількістю видів і систем відображення технологічної інформації: використанням динамічних мікросхем; одержанням графіків технологічних параметрів за будь - який відрізок часу; формування передісторії і розвитку процесу; архівування за допомогою таблиць, звітних документів тощо.

При системному підході автоматизація виробництва дає кращі результати, коли досконало вивчаються властивості об\x0313єкта автоматизації, розробляється функціональна структура як сукупність виконуваних системою функцій.

Нині існує велика кількість визначень "система", оскільки в різних ситуаціях в нього вкладається різний зміст, але в будь - якому випадку система являє собою підмножину взаємоз\x0313язаних елементів певної природи, залежно від розв\x0313язуваного завдання.

При створенні систем автоматизації використовують багато контурні системи, в яких реалізуються принципи компенсації збурень, адаптації, досконалі структури типу каскадних систем з додатковими сигналами та інше.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АВТОМАТИКИ

Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Коментарі до даного документу
Додати коментар