/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Міжнародні кредитні відносини, Детальна інформація

Тема: Міжнародні кредитні відносини
Тип документу: Реферат
Предмет: Міжнародні відносини
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2208
Скачати "Реферат на тему Міжнародні кредитні відносини"
Сторінки 1   2   3   4  
- рівнобіжне фінансування, при якому проект поділяється на складові частини, кредитовані різними кредиторами в межах установленої для них квоти;

- софінансування, при якому всі кредитори надають позички в ході виконання проекту. Один із кредиторів (банк-менеджер) координує і контролює підготовку і здійснення проекту.

Спільне фінансування дає визначені вигоди позичальнику, відкриваючи йому доступ до пільгових кредитів. Але головні вигоди одержують кредитори, тому що таке кредитування дає додаткову гарантію своєчасного погашення позички боржником.

Лізинг (англ. leasing, від lease - здавати в оренду) - надання лізингодавцем матеріальних цінностей лізингоотримувачу в оренду на різні терміни. З 50-x років ці операції застосовуються в міжнародному обороті. Лізингові компанії надають фірмам устаткування, судна, літаки і т.д. в оренду терміном від 3 до 15 років і більш без переходу права власності. У міжнародній практиці розрізняються два види оренди устаткування: коротко- (рентінг), середньострокова до 3 років для стандартного устаткування, автомобілів, тракторів, залізничних вагонів і т.д.; середньо- і довгострокова (лізинг) для промислового технологічного устаткування, у тому числі комплектного.

Своєрідність лізингових операцій у порівнянні з традиційною орендою полягає в наступному: 1) об'єкт угоди вибирається лізингоотримувач, а не лізингодавець, що здобуває устаткування за свій рахунок; 2) термін лізингу менше терміну фізичного зносу устаткування (від 1 року до 20 років) і наближається до терміну податкової амортизації (3 - 7 років); 3) по закінченні дії контракту клієнт може продовжити оренду по пільговій чи ставці придбати орендоване майно по залишковій вартості; 4) у ролі лізингодавця звичайно виступає фінансова установа - лізингова компанія.

Орендні платежі виробляються регулярно. Ставки орендної плати установлюються виходячи з характеру і вартості що здається в найом устаткування.

Лізинговими операціями займаються не комерційні банки, а спеціалізовані компанії. Розвитий ринок лізингових послуг зміцнює виробничий сектор економіки, створюючи умови для прискореного розвитку стратегічно важливих галузей, стимулює приплив капіталів у виробничу сферу.

Актуальність розвитку лізингу в Росії, включаючи формування лізингового ринку в СНД, обумовлена, насамперед, несприятливим станом парку устаткування. Одним з варіантів рішення цих проблем може бути лізинг.

Переваги лізингу складаються у великому пакеті послуг, він включає: організацію і кредитування транспортування, монтаж, технічне обслуговування і страхування об'єктів лізингу, забезпечення запасними частинами, консультаційні послуги, наприклад з питань оподатковування, дотримання митних формальностей; організаційні, координуючі й інформаційні послуги.

В умовах дефіциту платіжного балансу лізинг привабливий ще і тим, що зобов'язання по ньому відповідно до міжнародної практики не включаються в обсяг зовнішньої заборгованості країни. В умовах формування ринкової економіки, коли різні галузі повинні впроваджувати новітні досягнення науки і техніки, обновляти і зміцнювати виробничу й експортну базу Росії, лізингові операції поступово розширюються.

Факторинг (factoring, анг. від factor - посередник) - міжнародний кредит у формі покупки спеціалізованою фінансовою компанією грошових вимог експортера до імпортера і їхня інкасація. Розвиток факторингових компаній з 60-х років XX в. обумовлено затримками платежів, неплатежами, а також зростаючою потребою експортерів у кредитах.

Авансуючи експортеру засобу до настання терміну вимог, факторингова компанія кредитує його. Величина позички коливається від 70 до 90% суми рахунка-фактури в залежності від кредитоспроможності клієнта. Інші 10 - 30% після відрахування відсотка за кредит і комісії за послуги зараховуються на блокований рахунок клієнта. Засобу цього рахунка служать для покриття не прийнятих факторинговою компанією можливих комерційних ризиків (недоліки якості товарів, їхня некомплектність, суперечки про ціну і т.д.). Після оплати боргу покупцем компанія ліквідує блокований рахунок і повертає залишок клієнту.

При покупці вимог факторингова компанія застосовує звичайно відкриту цессію, тобто сповіщає покупця про поступку вимог експортерів, і рідше - сховану цессію, коли покупцю про неї не повідомляється. Відсоток за факторинговий кредит звичайно на 2 - 4% перевищує офіційну дисконтну ставку.

Термін кредиту до 120 днів. Угода про факторинг підвищує кредитоспроможність фірми-експортера і полегшує їй одержання кредиту в банку.

Фірма-експортер зобов'язаний передати усі вимоги, зв'язані з реалізацією товарів, факторингової компанії, що, купити дебіторську заборгованість клієнтів цієї фірми, веде бухгалтерські рахунки боржників і кредиторів. Компанія стягує заздалегідь обумовлену комісію (0,5 - 2% до суми обороту клієнта) у залежності від надійності покупців, виду послуг, якості боргових вимог, а також відсотки по позичках під ці вимоги. Нерідко ці компанії приймають на себе ризики несплати вимог, у тому числі фінансові ризики, зв'язані з неплатоспроможністю імпортера (“делькредере”). Крім кредитних і обліково-контрольних операцій факторингові компанії роблять юридичні, складські, інформаційні, консультативні послуги. Вони мають значну інформацію про світові ринки.

Форфетування. Цей термін походить від франц. а forfait (цілком, загальною сумою) і позначає надання визначених прав в обмін на наявний платіж. У банківській практиці це покупка на повний термін на заздалегідь встановлених умовах векселів, інших боргових зобов'язань. Покупець вимог бере на себе комерційні ризики без права регресу (обороту) цих документів на експортера. На відміну від традиційного обліку векселів форфетування застосовується: а) звичайно при постачаннях устаткування на великі суми (мінімальна сума - 250 тис. частка.); б) із тривалою відстрочкою платежу від 6 місяців до 5 - 7 років (понад традиційний 90 чи 180 днів); в) містить чи гарантію аваль першокласного банку, необхідні для переобліку векселів. Форфетор здобуває боргові вимоги за винятком відсотків за весь термін. Облік векселів виробляється по фіксованій ставці Розмір дисконту (знижки) залежить від ризику неплатежу, валюти платежу, терміну векселя. Таким чином, експортне форфетирование - облік без права регресу вимог експортера до іноземного імпортера на заздалегідь установлену суму.

ФОРФЕТУВАННЯ

1

Експортер

2 5 5а

Імпортер

4 3 7 7а

Форфет – банк –

первичний ринок

по форфетуванню Банк імпортера

7

6 7а

Форфет-компанія –

вторичний ринок по

форфетуванню

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар