/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Автоматизація оборотної відомості до синтетичного рахунку 10, Детальна інформація

Тема: Автоматизація оборотної відомості до синтетичного рахунку 10
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2228
Скачати "Реферат на тему Автоматизація оборотної відомості до синтетичного рахунку 10"
Сторінки 1   2   3  
Контрольно-екзаменаційна робота

Тема: “Автоматизація оборотної

відомості до синтетичного рахунку 10”.

Тема: Облік необоротних активів.

П.1. Облік основних засобів.

Визначення основних понять.

Методологічні засоби формування в бух.обліку інформації про ОЗ визначені в П(С) бо 7, який назив. “Основні засоби”. Згідно з цим стандартом до основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство, утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів чи надання послуг, надання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації), яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Для контролю за наявністю рухом об’єктів основних засобів їх обліковують за відповідними групами.

Група основних засобів – це сукупність однотипних за технічними характеристиками призначенням та умовами основних засобів.

Класифікація основних засобів:

Земельні ділянки.

Капітальні витрати на поліпшення земель.

Будинки та споруди.

Машини та обладнання.

Транспортні засоби.

Інструменти, прилади та інвентар.

Робоча та продуктивна худоба

Багаторічні насадження.

Інші основні засоби.

Положенням стандартів в бухгалтерському обліку №7 визначено наступні види оцінки 03. Первісна вартість 03 визначається як історична фактична с/в 03 у сумі грошових коштів, сплачених при придбанні або створенні необоротних активів. Переоцінена вартість – це вартість 03 після проведення переоцінки.

Вартість, яких амортизується – це вартість первісно або переоцінена зо врахуванням ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість визначається як суму коштів або вартість інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації чи ліквідації після їх експлуатації передбаченого терміну за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію чи продаж цього об’єкта.

Показники ліквідаційної вартості та вартості, що амортизуються є розрахунками. Якщо величина, ліквідаційної вартості є незначною, то при розрахунку вартості, що амортизується й можна не враховувати.

Справедлива вартість об’єкта ОЗ дорівнює сумі, за якою об’єкт може бути обміняний при здійсненні угоди між компонентами, обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Справедливою вартістю в більшості випадків є ринкова вартість, яка визначається професійними оцінювачами. При неможливості отримати інформацію про ринкову вартість вони переоцінюються за відновленою вартість з урахуванням фактичного зносу.

Залишкова (балансова) вартість ОЗ визначається як різниця між первісною вартість та сумою нарахованого зносу (амортизації).

Облік амортизації та зносу ОЗ.

Знос ОЗ – це сума амортизації об’єкта ОЗ накопичена за весь період експлуатації ОЗ.

Амортизація ОЗ – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу. Вона відображає процес поступового погашення вартості об’єкта протягом часу експлуатації.

Знос буває: фізичний, моральний. Фізичний знос – це втрата об’єктом ОЗ його техніко-економічних можливостей.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар