/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Бухгалтерський облік підрядної діяльності, Детальна інформація

Тема: Бухгалтерський облік підрядної діяльності
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1385
Скачати "Реферат на тему Бухгалтерський облік підрядної діяльності"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Бухгалтерський облік підрядної діяльності

На виконання HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=KP981706&ed=1998_10_28&an=35" \l "35" \t "_top" Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706, наказом Мінфіну України від 28.10.2001 р. № 205, затверджено схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі – ПБО) HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=2001_04_28&an=16" \l "16" \t "_top" 18 «Будівельні контракти» . Воно запроваджується з 2002 р. i має застосовуватися підрядниками щодо обліку доходів i витрат за будівельними контрактами.

HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=2001_04_28&an=32" \l "32" \t "_top" Підрядником вважається юридична особа, яка укладає договір про будівництво (будівельний контракт на спорудження нового об’єкта, реконструкцію, розширення, добудову, реставрацію i ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт) об’єкта, виконує передбачені роботи та передає їх замовникові. Поділ підрядників залежно від їх повноважень щодо об’єкта i учасників будівництва та виду виконуваних робіт на генпідрядників i субпідрядників не є підставою для незастосування цього HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=2001_04_28&an=16" \l "16" \t "_top" ПБО .

Під HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=2001_04_28&an=31" \l "31" \t "_top" об’єктом будівництва , щодо якого відповідно до цього HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=2001_04_28&an=16" \l "16" \t "_top" ПБО має бути організовано бухгалтерський облік доходів i витрат за будівельним контрактом, треба розуміти сукупність будівель та споруд або окремі будівлі та споруди (з внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газо- i теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними та допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм), будівництво яких здійснюється за єдиним проектом i кошторисом.

ПБО 18 поділяє будівельні контракти на HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=2001_04_28&an=29" \l "29" \t "_top" контракти з фіксованою ціною та HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=2001_04_28&an=30" \l "30" \t "_top" контракти за ціною «витрати плюс» , які відрізняються порядком обчислення вартості контракту підрядником i замовником. Традиційне застосування в нашій будівельній галузі (закріплено у відповідних нормативно-правових документах з питань будівництва) при укладанні будівельних контрактів знайшла ціна «витрати плюс», за якою проектними організаціями складається кошторисна документація, що використовується підрядником i замовником при укладанні будівельного контракту для узгодження його вартості. Незважаючи на зміни цієї вартості, що можуть все-таки відбутися за час виконання будівельного контракту, такий будівельний контракт вважається укладеним за ціною «витрати плюс».

Доходи i витрати протягом періоду виконання будівельного контракту визнаються на дату балансу (на останнє число місяця) за ступенем завершеності будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт. HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=2001_04_28&an=37" \l "37" \t "_top" ПБО 18 , як i відповідний міжнародний стандарт фінансової звітності 11 «Будівельні контракти», передбачає такі методи визначення ступеня завершеності робіт:

• співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми витрат за будівельним контрактом; 

• співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу в натуральному вимірі (т, м3, м2 тощо); 

• вимірювання та оцінку виконаної роботи. 

Слід зазначити, що в нашій будівельній галузі традиційне застосування вже протягом кількох десятиріч має метод вимірювання та оцінки виконаної роботи. HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=fin993&ed=1993_12_15&an=248" \l "248" \t "_top" Положенням про підрядні контракти у будівництві , затвердженим Міністерством України у справах будівництва i архітектури від 15.12.93 р. № 9, передбачено, що головним документом, який відображає хід будівництва від початку виконання робіт до їх закінчення (від початку до закінчення виконання будівельного контракту), є Журнал виконаних робіт, відповідальність за ведення якого підрядником покладається на посадову особу. Замовник здійснює контроль i технічний нагляд за обсягом i вартістю виконаних робіт.

На підставі даних Журналу виконаних робіт (типова форма № КБ-6), до якого посадовою особою підрядника після вимірювання i оцінки за кошторисною документацією обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт вносяться відповідні дані за видами робіт, складається Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати ( HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=fin2467&ed=2001_04_26&an=242" \l "242" \t "_top" форма № КБ-3 ) або Акт приймання виконаних підрядних робіт ( HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=fin2467&ed=2001_04_26&an=21" \l "21" \t "_top" форма № КБ-2в ). Зазначені форми затверджено HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=fin2467&ed=2001_04_26" \t "_top" наказом Держкомстату України i Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 29.12.2000 р. № 416/299 та їх реквізити відповідають HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=t990996&ed=2000_06_22&an=84" \l "84" \t "_top" частині II ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» .

До доходу генпідрядника включається вся вартість виконаних за будівельним контрактом робіт. Вартість робіт, виконаних субпідрядниками, генпідрядники визнають як інші прямі витрати, пов’язані з виконанням будівельного контракту. В цьому вбачається деяка особливість порівняно з чинною на сьогодні системою обліку генпідрядниками вартості робіт, виконаних субпідрядниками.

Субпідрядники до доходу включають, як i раніше, вартість виконаних власними силами будівельно-монтажних робіт.

До доходу підрядники (генпідрядники, субпідрядники) включають також суму відхилень, претензій та заохочувальних виплат. Тобто сума майнової відповідальності за порушення замовником умов будівельного контракту відображається підрядником у складі доходу від будівельного контракту. Сума заохочувальних виплат за виконання i перевиконання умов будівельного контракту, наприклад премії за введення об’єкта, визнається підрядником доходом від будівельного контракту, а нарахована конкретним працівникам підрядника премія за введення відображається як витрати на оплату праці.

Доходи i витрати за кожним окремим будівельним контрактом відображаються у бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування.

Не визнаються доходами одержані від замовників для фінансового забезпечення виконання будівельного контракту аванси, які відображаються підрядником у складі його зобов’язань i зменшуються після виконання робіт, визнання доходу i заліку заборгованості.

Склад витрат на виконання будівельного контракту (собівартість будівельного контракту) формується відповідно до HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg4248&ed=2000_11_30&an=36" \l "36" \t "_top" Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» , затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318. До собівартості будівельного контракту включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці робітників, що працюють безпосередньо на будівельному майданчику, інші прямі витрати (витрати на експлуатацію машин i механізмів, вартість виконаних субпідрядниками робіт).

До прямих матеріальних витрат належать:

• витрати на матеріали, конструкції, вироби, деталі для будівельно-монтажних робіт, придбані у сторонніх організацій, використані на будівництві об’єкта; 

• витрати на виготовлення продукції в підсобних виробництвах будівельної організації, використані на будівництві об’єкта. 

До прямих витрат на оплату праці належать:

• заробітна плата робітників за виконану на будівництві об’єкта роботу (відпрацьований час); 

• доплата не звільненим від основної роботи бригадирам з числа робітників за керівництво бригадою; 

• доплата робітникам за роботу в багатозмінному режимі та за роботу в нічний час; 

• оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до законодавства (грошова компенсація за невикористану відпустку); 

• оплата робітникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з роботою в понадурочний час при вахтовому методі організації праці, при підсумковому обліку робочого часу та в інших випадках, передбачених законодавством; 

• оплата спеціальних перерв у роботі у випадках, передбачених законодавством (оплата перерв працюючим матерям для годування дитини; оплата часу, пов’язаного з проходженням обов’язкових медичних оглядів; оплата пільгового часу підліткам); 

• оплата робітникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку; 

• оплата робочого часу робітників, залучених до виконання державних або громадських обов’язків, якщо ці обов’язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства; 

• оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності; 

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар