/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Куплю/продам

Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Державне регулювання економіки»: Зміст Вступ…………………………………………………………………………………………3 1.Ретроспективний аналіз розвитку економіки України ( від часів військового комунізму до 1990 р. ): 1.1. Встановлення Більшовицької влади в Україні………………………………………...4 1.2. Вплив фінансової системи на темпи й пропорції розвитку економіки………………5 1.3. Державний бюджет України…………………………………………………………...10 1.4. Національна грошова система. Грошові реформи…………………………………..11 Список використаної літератури………………………………….…………………….....16 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Аудит»: Зміст Вступ……………………………………………………………………3 1.Планування, стадії і процедури аудиту: 1.1.Планування аудиту………………………………………….…………………..4 1.2. Стадії аудиту ………………………………………………………………………….6 1.3. Етапи і процедури аудиту……………………………………….……………………………7 2.Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов’язань: 2.1.Поняття про власний капітал, його аудит…………………………………………………….9 2.2.Облік статутного капіталу, аудит……………………………………………10 2.3.Облік пайового капіталу, аудиторська перевірка…………..14 2.4.Облік додаткового капіталу , особливості аудиту…………………….16 2.5.Облік резервного капіталу, схема аудиторської перевірки…………….18 2.6.Облік нерозподілених прибутків ( непокритих збитків ), аудит….20 2.7.Облік вилученого капіталу, процедура аудиту……….…………………21 2.8.Неоплачений капітал, порядок аудиторської перевірки………….22 2.9. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів, аудит………..23 2.10.Облік цільового фінансування та цільових надходжень, аудиторський контроль...25 3.Практична частина……………………….…26 Список використаної літератури…………………………………....31 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу з предмету « Аудит»: Зміст Вступ………………………………………………….……………………………………………3 1.Планування, стадії і процедури аудиту: 1.1.Планування аудиту……………………………………………………….…………………..4 1.2. Стадії аудиту ………………………………………………………………………………….6 1.3. Етапи і процедури аудиту……………………………………….……………………………7 2.Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов’язань: 2.1.Поняття про власний капітал, його аудит…………………………………………………….9 2.2.Облік статутного капіталу, аудит………………………………….…………………………10 2.3.Облік пайового капіталу, аудиторська перевірка…………………………………………...14 2.4.Облік додаткового капіталу , особливості аудиту……………….………………………….16 2.5.Облік резервного капіталу, схема аудиторської перевірки………..……………………….18 2.6.Облік нерозподілених прибутків ( непокритих збитків ), аудит………..………………….20 2.7.Облік вилученого капіталу, процедура аудиту…………………………...…………………21 2.8.Неоплачений капітал, порядок аудиторської перевірки…………………...……………….22 2.9. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів, аудит…………………………………..23 2.10.Облік цільового фінансування та цільових надходжень, аудиторський контроль……...25 3.Практична частина………..………………………………………………………………….…26 Список використаної літератури………………………………………………………………....31 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Страхування»: Зміст Вступ ……………………………………………………………………….………………..3 1.Зміст принципів першопричини та відшкодування: 1. 1. Принцип першопричини. Зміст, особливості реалізації……………………………..4 1.1.1. Стабілізуюче призначення страхування……………………………………………..5 1.1.2. Міжнародне фінансове призначення страхування………………………………….6 1.1.3. Розподільче призначення страхування………………………………………………6 1.2. Зміст та призначення страхування……………………………………………………..6 1.3. Інші параметри договору страхування………………………………………………...9 1.4. Ринкове страхування………………………………………………………………….10 1.5. Ризики підприємницької діяльності. Склад, зміст…………………………………..13 Практична частина: Задача 1………………………………………………………...……………………………16 Задача 2………………………………………………………………..…………………….16 Задача 3……………………………………………………………….……………………..16 Список використаної літератури………………………………………………………….18 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Управлінський облік»: Зміст Вступ………………………………………………………………………………….…..3 1.Порядок складання і призначення операційних бюджетів: 1. 1. Економічна сутність бюджетування……………………………………………...5 1.2. Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання: 1.2.1. Класифікація бюджетів, послідовність складання…………..………………….6 1.2.2. Види операційних бюджетів та їх особливості………………………………….9 1.3. Управління бюджетним процесом на підприємствах…………………………16 1.4. Бюджетний контроль…………………………………………………………....19 1.5. Етапи впровадження бюджетування: 1.5.1. Характерні ознаки, складові та методи бюджетування………………………...22 1.5. 2. Етапи впровадження бюджетування ( автоматизація )……………………..26 Висновок…………………………………………………………………………………29 Розрахункова частина…………………………………………………………………30 Список використаної літератури…………………………………………………….…40 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Страхові послуги »: Вступ……………………………………………………………………………….3 1.Актуальні галузеві види страхових послуг та їх специфіка. Страхові послуги в аграрному секторі: 1.1. Види страхових послуг, зміст, специфіка………………………………..…4 1.2. Види обов'язкового страхування……………………………………………7 1.3. Концепція розвитку системи аграрного страхування…………………….10 Список використаної літератури………………………………………………..16 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Основи бюджетного обліку»: Зміст Вступ ………………………………………………………………………………….3 І. Теоретична частина 1.Документальне оформлення й облік розрахунків з підзвітними ……………………4 2.Облік витрат і доходів виробничих (навчальних) майстерень……………………..12 ІІ. Практична частина Завдання № 1……………………………………………………………………………..15 Завдання № 2……………………………………………………………………………..15 Список використаної літератури…………………………………………………….….17 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Міжнародна економіка » ( для студентів університету Україна) Зміст Вступ…………………………………………………………………………….…3 1.Суть та види митних тарифів. Механізми дії деяких видів митних тарифів: 1.1. Суть та види митних тарифів………………………………………………..4 1.2.Правове регулювання митної справи……………………………………......5 1.3. Механізми дії деяких видів митних тарифів………………………………..7 2.Міжнародний форфейтинг: 2.1. Поняття форфейтинг………………………………..………………………10 2.2. Суть міжнародного форфейтингу………………………………………….11 3.Практична частина: 3.1. Задача № 61………………………………………………………………….15 3.2. Задача № 68………………………………………………………………….15 3.3. Задача № 97………………………………………………………………….17 Список використаної літератури………………………………………………18 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету « Основи обліку вбанках »: Зміст Вступ……………………………………………………………………………………….3 1.Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і складання звітності в банках: 1.1.Методика складання звітності в банках: 1.1.1. Організація касової роботи в банках України……………………………………4 1.1.2. Організаційні основи ведення фінансової звітності……………………………..6 1.1.3. Техніка складання, подання та оприлюднення фінансової звітності комерційних банків……………………………………………………………………….9 2.Структура міжбанківських розрахунків в Україні: 2.1. Система міжбанківських розрахунків в Україні………………………………….12 2. 2. Організація міжбанківських розрахунків……………………………..…………..16 3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та вимог доручень: 3. 1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень………………………….…..18 3. 2. Розрахунки із застосуванням вимог – доручень…………………………………20 4.Облік застави: 4.1.Облік застави цінних паперів та грошових коштів……………………………….21 4.2. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту…….22 Практичне завдання……………………………………………………………………..24 Список використаної літератури……………………………………………………….30 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Тетяна
Продам готову контрольну роботу: З предмету «Цінні папери»: Зміст Вступ……………………………………………………………………………………….3 1.Завдання і функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку……….4 2.Інструментарій фондового ринку……………………………………………………..10 3.Казначейські зобов'язання України…………………………………………………..14 Список використаної літератури……………………………………………………......17 Додаткова інформація: smazna@rambler.ru
Рубрика: Реферати, курсові і т.д.
Додати оголошення
123[4]5678910