Про Антимонопольний комітет України (26.11.93), Детальна інформація

Про Антимонопольний комітет України (26.11.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 23.1
Скачувань: 2173
місцевого самоврядування, органами

адміністративно-господарського управління та

контролю, засобами масової інформації та

громадськими організаціями

У питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю.

Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі по запобіганню порушенням антимонопольного законодавства.

Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України рішення, які можуть призвести до обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати згоду Комітету на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання, створення об'єднань підприємств, при перетворенні органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю в об'єднання у випадках, передбачених законодавством про Антимонопольний комітет України. ( Стаття 20 в редакції Закону Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Стаття 21. Повідомлення про порушення антимонопольного

законодавства

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадові особи зобов'язані передавати Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням відомості, що можуть свідчити про порушення антимонопольного законодавства. ( Стаття 21 в редакції Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Стаття 22. Обов'язковість виконання вимог державних

уповноважених та голів територіальних відділень

Антимонопольного комітету України

Вимоги державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України в межах їх повноважень є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законодавством.

Невиконання законних вимог державного уповноваженого або голови територіального відділення Комітету тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Документи, статистична та інша інформація, необхідні для здійснення контролю за дотриманням антимонопольного законодавства та розгляду справ про його порушення, надаються на вимогу державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України безкоштовно.

Інформація, доступ до якої обмежено законодавством, одержана державним уповноваженим, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України, використовується ним відповідно до законодавства.

Стаття 23. Процесуальні засади діяльності

Антимонопольного комітету України

Діяльність щодо виявлення, попередження та припинення порушень антимонопольного законодавства здійснюється Антимонопольним комітетом України, адміністративними колегіями, державними уповноваженими та головами територіальних відділень Комітету з додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України.

Порядок розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями справ про порушення антимонопольного законодавства повинен забезпечувати дотримання прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб і держави. ( Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Стаття 24. Рішення Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України, державні уповноважені, адміністративні колегії та голови територіальних відділень Комітету в межах своїх повноважень приймають розпорядження та постанови, які є обов'язковими для виконання.

З питань примусового поділу монопольних утворень, а також накладання штрафів за порушення антимонопольного законодавства Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії, державні уповноважені та голови територіальних відділень Комітету виносять відповідні постанови. ( Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

( Частину третю статті 24 виключено на підставі Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Антимонопольний комітет України публікує в засобах масової інформації повідомлення про прийняті рішення та свою діяльність. ( Частина третя статті 24 в редакції Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Стаття 25. Звернення до суду, арбітражного суду

З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб'єктів господарювання Антимонопольний комітет України та державні уповноважені Комітету у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства державними органами, юридичними та фізичними особами подають заяви (позови) до суду чи арбітражного суду, в тому числі про:

визнання недійсними актів органів влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування та припинення ними дій, що обмежують конкуренцію, в разі невиконання ними у встановлені строки розпорядження Антимонопольного комітету України про скасування неправомірних актів, припинення правопорушень тощо;

стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені; ( Абзац третій статті 25 в редакції Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes