Про Антимонопольний комітет України (26.11.93), Детальна інформація

Про Антимонопольний комітет України (26.11.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 23.1
Скачувань: 2173
Державним уповноваженим може бути призначено громадянина України, який досяг тридцяти років, має вищу, як правило, юридичну чи економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років.

Державні уповноважені є членами Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу.

Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій, виконують інші обов'язки за дорученням Голови Антимонопольного комітету України. ( Стаття 11 в редакції Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Стаття 12. Територіальні відділення Антимонопольного

комітету України

Для реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет України, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі утворюються територіальні відділення Антимонопольного комітету України, повноваження яких визначаються Комітетом у межах його компетенції. В разі необхідності територіальні відділення можуть утворюватися в інших адміністративно-територіальних одиницях. ( Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Територіальні відділення діють на основі Положення, що затверджується Антимонопольним комітетом України.

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України очолює голова територіального відділення. Голова територіального відділення та його заступник призначаються Головою Антимонопольного комітету України. Заступник голови територіального відділення призначається Головою Комітету за поданням голови територіального відділення.

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим призначається за погодженням з Верховною Радою Республіки Крим. ( Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Голова територіального відділення, особа, яка виконує його обов'язки, має права і несе обов'язки в межах своїх повноважень відповідно до цього Закону та Положення, зазначеного у частині другій цієї статті. ( Частина п'ята статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Стаття 13. Засідання Антимонопольного комітету України

Засідання Антимонопольного комітету України є формою роботи Комітету як вищого колегіального органу.

Антимонопольний комітет України на своїх засіданнях:

розглядає та приймає рішення по справах, підвідомчих Комітету;

переглядає рішення державних уповноважених, адміністративних колегій, голів територіальних відділень Комітету; ( Абзац третій частини другої статті 13 в редакції Закону N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

приймає нормативні акти, видання яких належить до повноважень Антимонопольного комітету України, розглядає пропозиції щодо змін законодавства за результатами узагальнення практики застосування антимонопольного законодавства; ( Абзац четвертий частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

розглядає та затверджує проекти звітів про діяльність Комітету для подання їх Верховній Раді України; ( Абзац п'ятий частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

розглядає положення про дорадчі органи Комітету та їх склад;

утворює постійно діючі адміністративні колегії;

заслуховує державних уповноважених, голів територіальних відділень та звіти керівників підрозділів апарату Комітету;

розглядає інші питання, віднесені до компетенції Антимонопольного комітету України. ( Частину другу статті 13 доповнено абзацом згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

У засіданнях Антимонопольного комітету України можуть брати участь голови територіальних відділень з правом дорадчого голосу.

Стаття 14. Адміністративні колегії Антимонопольного

комітету України

Для розгляду окремих справ про порушення антимонопольного законодавства та інших питань, віднесених до повноважень Комітету, утворюються постійно діючі та тимчасові адміністративні колегії, які формуються з державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України в складі не менше трьох осіб. ( Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-III ( 1907-14 ) від 13.07.2000 )

Адміністративні колегії формуються за галузевим, регіональним або іншими принципами.

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України, який є членом адміністративної колегії, при прийнятті рішень має рівні права з державними уповноваженими, що входять до складу колегії.

Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України,

його територіальних відділень

Організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу по забезпеченню діяльності Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, а також підготовку матеріалів для розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства здійснює апарат відповідно Антимонопольного комітету України або його територіального відділення.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes